Ras för nya Framfabaktier

MIN EKONOMI

De nyemitterade aktier som Framfab sålt för 1 krona styck handlades på onsdagen till kursen 73 öre, en nedgång med över 25 procent. Samtidigt föll den vanliga Framfab-aktien ner mot 1 krona. Det totala börsvärdet har ändå klättrat till 390 Mkr på grund av det ökade antalet aktier.

Foto: Lennart Nygren
DUBBELT UPP Och mer därtill för Framfabs börsvärde efter noteringen av de nya aktierna, som även VD Johan Wall tecknat sig för.

Framfab kommer under de kommande veckorna att ha två aktieslag, dels den vanliga Framfab-aktien som är noterad på O-listan, dels en tillfälligt noterad så kallad BTA-aktie.

BTA-aktierna (Betalda Tecknade Aktier) kommer från de två nyemissioner som Framfab genomfört bland befintliga aktieägare och nya investerare. Enligt nyemissionsprospektet kommer de nya aktierna att handlas separat fram till omkring den 28 juni. Först den 5 juli omvandlas de till vanliga aktier.

Besked på måndag

Enligt Framfab kommer Alfred Berg, som ansvarat för emissionerna, att få fram uppgifter om hur många som har tecknat sig i aktieägaremissionen, som stängde på tisdagen, först på måndag i nästa vecka.

Det är sedan tidigare känt att 175 miljoner aktier tecknats i den emission som riktats till nya investerare. Därutöver har Alfred Berg och brittiska Ice Securities garanterat att teckna upp till 100 Mkr i den emission som riktats till befintliga aktieägare. Denna emission omfattar som mest 150 miljoner aktier.

Totalt innebär det att mellan 275 miljoner och 325 miljoner så kallade BTA-aktier successivt släpps ut på marknaden med start i dag onsdag.

BTA-aktierna började handlas under onsdagen och kursen sjönk snabbt med över 25 procent och låg vid 16.00-tiden på 73 öre.

Samtidigt backade den vanliga Framfab-aktien kraftigt på börsen till nivåer precis runt teckningskursen 1 krona.

Trots raset för de båda aktieslagen hade Framfab på onsdagen ett betydligt högre börsvärde än dagen innan. På tisdagen hade Framfab 150 miljoner registrerade aktier och ett börsvärde på 177 Mkr.

Räknat på att så mycket som 325 miljoner BTA-aktier ska räknas in i bolagets värde från och med onsdagen är det aktuella börsvärdet 390 MKr. Det är en uppgång med 120 procent på en dag.

Per Agerman ([email protected])