Börsen förlänger öppettiderna

MIN EKONOMI

Från och med den 15 oktober kommer Stockholmsbörsen att ha öppet till 22.00, och kommer därmed att stänga samtidigt som de tongivande amerikanska börserna. Det bekräftade börsens ägare OM i dag torsdag.

Börsdagen kommer dock att delas upp i två delar. En "dagsbörs" kommer att ha öppet mellan 09.30 och 17.30. Efter en paus på tio minuter då index beräknas och dagsbörsens stängningskurser fastställs öppnar "kvällsbörsen" klockan 17.40 för att stänga klockan 22.00.

- Vi tror på ökad tillgänglighet till marknaden och vi tror på att göra det möjligt för investerarna att handla vid de tider som passar dem, säger Niklas Midby, vice styrelseordförande för Stockholmsbörsen, i en presskommentar.

Från och med den 26 februari i år har börsen haft öppet till 20.00 på kvällarna, men enligt Stockholmsbörsens undersökningar har intresset för öppethållande under tiden 20.00 till 22.00 varit ännu större, framför allt för att detta är de amerikanska börsernas sista handelstimmar.

Deltagandet i kvällsbörsen är frivilligt, och de som inte kommer att deltaga är framför allt de medlemmar som främst vänder sig till institutionella kunder.

På kvällsbörsen kan samtliga aktier på A- och O-listan kontinuerligt handlas. Handel på kvällsbörsen kommer att ske i nya orderböcker, det vill säga inte i samma orderböcker som på dagsbörsen. Orderböckerna på kvällsbörsen öppnas tomma och order som läggs gäller endast kvällen ut.

När dagsbörsen öppnas nästa morgon är de order kvar som inte hade exekverats vid stängningen 17.30 föregående dag och vars giltighetstid inte har gått ut, det vill säga precis som det fungerar idag.

Statistik avseende högsta, lägsta och sista betalt, omsättning i kronor, antal aktier och antal affärer räknas var för sig på dags- respektive kvällsbörsen. Index räknas som vanligt på dagsbörsen men inte alls på kvällsbörsen.

Derivatmarknaden stängs samtidigt som dagsbörsen 17.30. Den förblir sedan stängd under kvällsbörsen.

ekonomi24.se

ARTIKELN HANDLAR OM