Genombrott för ABB

MIN EKONOMI

Industrikoncernen ABB har fått en genombrottsorder för sin krafttransformator Dryformer. Som första utländska kund har kanadensiska BC Hydro beställt två Dryformer, och på ABB räknar man med att orderboken för den nya tekniken inom några år ”drabbas av en ketchupeffekt”.

Tidigare har Dryformer installerats i två svenska kraftverk; Bergvik utanför Söderhamn och Lottefors utanför Arbrå, båda i Hälsingland. De två kraftverken har använts som utvärderingsobjekt för kanadensarna, och i förra veckan stängdes Dryformern i Bergvik, i drift sedan drygt ett år, av för en kontroll.

- Den fungerar alldeles ypperligt och kanadensarna var där för att få sig en närmare titt, säger Stefan Forsmark, ansvarig för Dryformer på ABB.

- Ett av de viktigaste skälen till att de sedan valde Dryformer är miljön. Dryformer kan exempelvis installeras i stadsmiljö utan att inkräkta på människor och natur.

Billigare i längden

Men också priset är en viktig konkurrensfördel. ”Styckepriset”, som Stefan Forsmark inte vill nämna, är förvisso högre, men på ABB räknar man ändå med att totalpriset under en transformators livstid på 30-50 år blir lägre med Dryformer. Risken för driftfel beräknas vara hälften så stor som för en traditionell transformator, bland annat som en följd av att den kan repareras på plats. En oljeisolerad transformator måste ofta föras till en verkstad för att repareras.

- Vid en sådan långsiktig analys är vi helt klart konkurrenskraftiga, säger Stefan Forsmark, som för närvarande planerar en större utbildningsinsats gentemot potentiella kunder runtom i världen. Både Dryformers banbrytande teknologi och dess fördelar för kund måste läras ut .

- Vi räknar med någon till order på Dryformer i år, och vi räknar sedan med en gradvis ökning av försäljningen. Om några år kan det mycket väl bli en ketchupeffekt, bland annat som en följd av att miljömedvetandet hela tiden ökar. Dryformer kommer då att vara en stor affär för ABB, säger Stefan Forsmark.

De transformatorer som beställts av BC Hydro ska installeras i en förort till Vancouver och tas i drift i oktober nästa år.

Bakom Dryformer och högspänningsgeneratorn Powerformer står Mats Leijon som i båda sina uppfinningar använt torra polymerkablar i stället för olje- och pappersisolerade kopparledare. Då olja inte används för varken isolering eller kylning elimineras risken för läckage och minskas risken för brand och explosion. Mats Leijon har lämnat ABB och arbetar numera som professor vid Uppsala universitet.

Erik Amcoff ([email protected])