2 700 får gå från Cap Gemini

MIN EKONOMI

Konsultjätten Cap Gemini Ernst & Young skriver ner försäljningsprognosen och genomför ett globalt besparingsprogram för att tackla den minskade efterfrågan från telekom- och IT-sektorn. 2 700 anställda, knappt 5 procent av personalstyrkan, får lämna sina jobb. Norden är en av de regioner där försäljningen går sämst. I Sverige väntas dock inga fler varsel.

Krisen inom telekom- och IT-branschen slår hårt mot konsultbolagen som de senaste åren levt gott på sektorns enorma tillväxt. Under de senaste veckorna har en rad mindre svenska konsultbolag lämnat vinstvarningar och talat om kraftigt minskad försäljning.

På tisdagen meddelade Cap Gemini Ernst & Young (CGEY), ett av världens största konsultbolag med drygt 60 000 anställda, att den minskade efterfrågan gör att bolaget inte kommer att nå upp till tidigare försäljningsprognoser för helåret.

Omsättningsprognosen skrivs ner med nästan 5 miljarder kronor till 82,44 miljarder. Det skulle innebära en ökning med 6 procent jämfört med förra årets pro forma-omsättning (inräknat köpet av konsultdelen av Ernst & Young).

Aktien rasar i Paris

- Den minskade aktiviteten under andra kvartalet har lett till en försämring av våra beläggningssiffror, det medför att vår rörelsemarginal kommer att ligga omkring 6 procent för första halvåret, skriver CGEY i ett pressmeddelande.

Under fjolåret låg vinstmarginalen på 10,5 procent. Beskedet fick CGEY-aktien att backa med 16 procent strax efter öppningen på Parisbörsen.

Bolaget meddelade samtidigt att ett besparingsprogram ska genomföras. Detta väntas öka marginalen till mellan 8 och 9 procent för helåret 2001 om inte efterfrågan fortsätter att minska.

Nedskärningarna drabbar 2 700 anställda, knappt 5 procent av personalen, som förlorar sina jobb. Sedan tidigare är det känt att omkring 100 anställda har lämnat sina jobb i Sverige. Enligt Thomas Molin, marknadschef på svenska CGEY, är ytterligare neddragningar inte planerade.

- Som det ser ut nu så ska vi inte behöva varsla eller säga upp mer personal, säger Thomas Molin.

Ericssons kris smittar

Personalneddragningarna görs både i Europa och USA. Norden är ett av de problemområden som CGEY speciellt lyfter fram för att förklara den krympande omsättningen och vinsten.

CGEY har omkring 3 300 anställda i Sverige. Den nordiska IT-och telekombranschen har varit ett mycket viktigt kundsegment de senaste åren. CGEY uppger att efterfrågan inom både IT- och telekomsektorn i Norden har minskat kraftigt den senaste tiden. Ericssons tuffare tag mot konsultbranschen är en av orsakerna.

- Jag vill inte uttala mig om en specifik kund men visst påverkar det oss. Generellt är det prispress inom vissa områden och svårare att sälja in projekt så till vida att kunderna skjuter på en del investeringsbeslut. Stora projekt delas också upp i mindre enheter, säger Thomas Molin.

Per Agerman ([email protected])