Ericssons och Electrolux jätteprojekt på väg att spricka

MIN EKONOMI

Det kan vara slut på Ericssons och Electrolux satsningar på ”smarta hem”. Nu diskuterar de båda ägarna framtiden för E2, samarbetsprojektet som presenterades hösten 1999.

- Förhandlingarna kommer sannolikt att leda till ägarförändringar, mer än så kan jag inte säga för tillfället, säger Jorma Morbin, samordnare för Smarta hem-satsningen från Ericssons sida.

Sedan Ericssons och Electrolux gemensamma satsning på ”intelligenta hem” presenterades hösten 1999 har det varit minst sagt tyst om projektet. E2 Home, som är namnet på bolaget, är helägt av de båda bolagen som tillsammans la en grundplåt på 70 Mkr för verksamheten. Hägrade gjorde en mångmiljardmarknad; enligt de båda bolagen uppskattades värdet av marknaden för elektroniska hushållstjänster i Västeuropa och USA vara värd 120 miljarder kronor.

Utvecklingen har dock gått trögt och enligt rykten kan hela projektet nu komma att läggas på is.

- Hela projektet halkade snett redan från början. Först skulle de bygga en portal för familjer som behövde hjälp med hushållstjänster och anställde en massa journalister för att producera innehåll, sedan la de om kurs, sparkade journalisterna och gav sig istället in i olika fastighetsutvecklingsprojekt”, säger en källa med insyn i branschen.

Ny ägarlösning på gång

Nyligen lämnade bolagets hittillsvarande chef, Per Grünewald, VD-posten till en ny, tillförordnad VD, Björn Engström.

- Vi gör några små förändringar i bolaget och det är med anledning av dem som jag tillfälligt har tagit över VD-skapet. Vad Per Grünewald ska göra framöver vet jag inte, det är nog inte klart än, kommenterar han chefsbytet.

De förändringar som åsyftas rör ägarstrukturen i bolaget. I dagsläget äger Ericsson och Electrolux 50 procent vardera, men en ny lösning är under omförhandling.

- Jag vet inte vilka alternativ som diskuteras. Det pågår förhandlingar mellan ägarna som sannolikt kommer att leda till ägarförändringar, mer än så kan jag inte säga för tillfället, säger Jorma Morbin, samordnare för Smarta hem-satsningen från Ericssons sida.

Stort PR-nederlag

Huvudfrågan bedöms dock vara huruvida bolaget överhuvudtaget ska fortsätta stå på egna ben eller om verksamheten ska delas upp och sedan införlivas i de respektive befintliga ägarbolagen.

- Det kan bli allt från att de blåser av hela projektet till att de ändrar inriktning. Jag tror inte att ens de vet själva vet åt vilket håll det lutar, men det PR-nederlag det skulle innebära att dra sig ur helt skulle nog bli rätt hårt varför de säkert försöker hitta en mindre dramatisk lösning, säger en person som stått projektet nära.

Enligt den tillförordnade VD:n Björn Engström har företaget idag strax under 40 anställda. Han vill dock varken uppge siffror för vilken omsättning man räknar med att nå i år, eller försöka bedöma förlusten.

- Vårt huvudsakliga fokus är fortfarande utveckling av produkter, vi är inte redo att satsa hårt på säljsidan ännu. Vi har ett antal kundkontrakt som vi påbörjar leveranserna av nu i augusti, det blir den första kommersiella utrullningen vi gör, säger han. Hur mycket kontrakten är värda vill varken E2 eller Electrolux svara på.

”Smarta hem”-marknaden är generellt sett beroende av att människor i hemmen alltid är uppkopplade varför bredbandsutrullningen, som gått långt trögare än de prognoser bolagen lämnat, är en av de faktorer branschen är beroende av.

- Det är naturligtvis inte bra om utvecklingen stannar upp, men hittills har vår verksamhet inte påverkats nämnvärt av det. Vi har att göra ändå, och fullt upp med att ta fram produkterna, säger Björn Engström.

Lotta Edling ([email protected])