Företagen mer pessimistiska om framtiden

Inköpschefsindex sjönk i juni

MIN EKONOMI

STOCKHOLM (TT)

Inköpschefsindex sjönk till 50,9 i juni från 53,8 i maj, enligt Föreningssparbanken och Organisationen för Inköp och Logistik (I&L).

Såväl orderingång, produktion, leveranstider som sysselsättning bidrog till nedgången, enligt statistiken.

Siffrorna visar också att företagen blivit mer pessimistiska om framtiden. Indexet för produktionsplaner föll från 63,3 i maj till 58,5 i juni.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med omkring 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin.

TT