Lägre skatt för utlandsarbetare

Regeringen föreslår skattelättnader

MIN EKONOMI

STOCKHOLM (TT)

Alla statsanställda som jobbar utomlands skall i fortsättningen slippa betala skatt för fri bostad och ersättningar för exempelvis skolavgifter och resor till och från tjänstgöringsorten.

Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

Anställda vid UD och inom biståndsverksamheten har redan särskilda skatteregler. Förslaget rör därför bara i storleksordningen några hundra personer, exempelvis experter vid EU-kommissionen och anställda vid Tullen eller Riksskatteverket som stationeras utomlands.

Förslaget syftar till att skapa mer lika villkor för olika grupper av statsanställda som jobbar utomlands.

TT