Börsen friar Framfab

MIN EKONOMI

Stockholmsbörsen riktar ingen kritik mot Framfabs informationsgivning veckorna runt halvårsrapporten förra året. Att ledningen internt berättade öppet om den dåliga försäljningsutvecklingen tolkas av börsen som ett rimligt försök att stimulera just försäljningen. Finansinspektionen har ännu inte tagit ställning till utslaget.

För drygt två veckor sedan kunde Ekonomi24 berätta att krisen i Framfab var väl känd i bolagets ledning redan vid tiden för halvårsrapporten förra året.

I början av september valde ledningen att på ett internt stormöte gå ut med siffror som visade att beläggningen i den svenska verksamheten var så låg som 50 procent. Bolaget höll trots detta fast vid vinstprognosen fram till slutet av oktober.

Framfabs VD Johan Wall och ekonomichefen Johan Haeggman förklarade i samband med Ekonomi24s artiklar att den låga beläggningen internt sågs som en tillfällig svacka.

- Att vi på ett chefsmöte den 5-6 september efter sommarsvackan presenterade beläggningsgraden är helt naturligt, det sker också vanligtvis i konsultbolag, för att därefter diskutera säljbefrämjande åtgärder, skrev Johan Wall och Johan Haeggman i en kommentar.

"Ingen anledning till kritik"

Stockholmsbörsen har därefter granskat Framfabs informationsgivning under den aktuella perioden och har också tagit del av det material som Framfab presenterade på stormötet.

- Vi har tittat på de här sakerna och utifrån som det ser ut nu så har vi ingen anledning att rikta någon kritik mot Framfab, säger Nils Liliedahl, ansvarig för informationsövervakningen på Stockholmsbörsen.

Börsen har också utrett om Framfab kunde ha lämnat vinstvarningen tidigare än 25 oktober men inte kommit fram till att så var fallet. Att den känsliga beläggningsinformationen lämnades på ett internt stormöte redan i september klandras inte heller.

- Ingenting är självklart i sådana här fall. Det är en bedömningsfråga hur det fungerar i normala affärssituationer, vilken information man vill delge för att få upp debiteringsgraden och få ett bättre resultat i bolaget. Jag har tolkat det som att det här var någon sorts kick off-variant, att man ville få igång farten i organisationen när hösten drog igång. Då pekade man på vikten av att ha alla konsulter i arbete så mycket som möjligt, säger Nils Liliedahl som inte vill gå in på detaljerna i den information som Framfab lämnade till personalen.

Stockholmsbörsen har sänt över sitt utlåtande till Finansinspektionen som väntas ta emot det under tisdagen. Finansinspektionen har hittills avvaktat med att inleda en eventuell granskning av de omfattande aktieförsäljningar som flera nyckelpersoner i Framfab gjorde veckorna efter halvårsrapporten förra året.

Per Agerman ([email protected])