Telia har undanhållit staten 3 miljarder

MIN EKONOMI

Telia har sålt halva sitt innehav i katalogföretaget Eniro för drygt 4 miljarder kronor. Tack vare Eniro-aktiernas juridiska hemvisst i Holland har Telia lyckats undanhålla skattmasen totalt 3 miljarder kronor.

I går onsdag sålde Telia 40 miljoner aktier i Eniro, motsvarande drygt hälften av Telias Eniro-innehav och en fjärdedel av Eniros totala aktiestock. Priset som diverse institutionella placerare betalade var 104 kronor per aktie, vilket totalt ger 4,16 miljarder kronor.

Reavinsten på den sålda posten är hela 3 miljarder kronor, och helt skattefri. Som Ekonomi24 uppmärksammade vid Eniros börsnotering i höstas har Telia nämligen registrerat sina aktier i Holland under namnet Telia Cable TV Holding BV.

Hade Telia gjort som de flesta andra aktieägarna i Eniro och registrerat sitt innehav i Sverige hade en revinstskatt på 30 procent betalats. I Holland är dock revinstskatten noll procent, vilket gör att att Telia på gårdagens sålda post slipper betala 900 Mkr i skatt.

När Eniro börsnoterades i höstas och Telia sålde halva sitt innehav slapp Telia betala 2,1 miljarder. Totalt har Telia genom placeringen av Eniro-aktierna i Holland undanhållit staten, som också är största ägare i Telia, 3 miljarder kronor.

Efter gårdagens försäljning äger Telia 25,5 procent av aktierna i Eniro.

Erik Amcoff ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM