10 skäl att köpa aktier

Kursfallet skapar köpläge – menar somliga

MIN EKONOMI

Deppa inte ihop efter börsraset.

Kursfallet skapar köpläge, anser investmentbanken Salomon Smith Barney som listat tio skäl till varför det är dags att lyfta luren till din mäklare och börja köpa igen.

Enligt Salomon har de senaste månadernas nedgång, uppgång och sedan nedgång igen skapat stor förvirring på marknaden. Med rapportsäsongen runt hörnet är osäkerheten på var börsen ska ta vägen större än på länge.

Men på Salomon Smith Barney darrar man inte på handen.

"Vi menar det finns en rad fundamentala, ekonomiska och historiska argument till varför man ska köpa aktier idag", skriver de i en analys till sina kunder enligt Finanskanalen.

De är som följer:

1. Centralbanken är på din sida

På sex månader har den amerikanska centralbanken Fed sänkt räntan 6 gånger med sammanlagt 2,75 procentenheter. Historiskt sett lovar det gott för aktiemarknaden. De senaste 30 åren har börsen de påföljande 12 månaderna efter en ränkesänkningsperiod i genomsnitt stigit med 20 procent.

2. Skattesänknngar och återbetalning av skatt

President George W Bush administration har utlovat skatteåterbetalningar på sammanlagt 38 miljarder dollar innan utgången av tredje kvartalet 2001. Detta följs av skattesänkningar. Tillsammans ger det en injektion i ekonomin och pressar upp tillväxten till plus 3 procent andra halvåret och 4 procent första halvåret 2002.

3. Den ekonmiska återhämtningen förstärks

Kombinationen av penningspolitiska och finanspolitiska åtgärder tror Salomon Smith Barney kommer att stärka konsumenternas framtidstro, upprätthålla en hög nivå på den privata konsumtionen och till sist återuppliva kapitalinvesteringarna. Det kommer att förbättra företagsvinsterna och få igång aktiemarknaden.

4. Inflation är inget problem

Mäklarhuset tror att det finns flera saker som indikerar en lägre inflationstakt, bland annat bättre tillgång på arbetskraft och lågt kapacitetsutnyttjande i industrin. Därför finns det ingen fara för en skenande inflation, resonerar Salomon Smith Barney.

5.Deflation är inget alternativ

En stor del av börsnedgången kan förklaras med en rädsla för att den ekonomiska nedgången ska accelerera och sluta i en mer allvarlig ekonomisk lågkonjunktur och recession. Även om deflationsrädslan inte är helt utan grund resonerar Salomon Smith Barney att en sådan utveckling vore så allvarlig att Fed och USAs kongress kommer se till att det inte inträffar.

6. Stor tillgång på kapital

Idag finns det runt 2 000 miljarder dollar investerade i penningsmarknaden, som i sin tur står på sin högsta nivå på 25 år i förhållande till aktiemarknaden. Sjunkande korträntor bör motivera att de pengarna söker sig till alternativ som kan ge högre avkastning.

7. Högre företagsvinster på väg

Förändringar i analytikernas vinstprognoser visar att en period av nedreviseringar är på väg mot sitt slut. Uppjusteringen av prognoser sker från låga nivåer samtidigt som vinstvarningarna ebbar ut. Salomon Smith Barney tror att det är början på en positiv trend för företagsvinsterna.

8. En osäker marknad skapar möjligheter.

I en volatil aktiemarknad finns möjlighet att köpa kvalitetsaktier som påverkas av kortsiktiga krafter som inte är kopplad till den långsiktiga framgången och överlevnadskraften för företaget.

9. Långsiktiga drivkrafterna för uppgång intakta

Salomon Smith Barney menar att de långsiktiga drivkrafterna bakom den senaste tio år långa börsuppgången fortfarande är giltiga. Produktivitetsförbättringar, globaliseringen och en väl fungerande kapitalmarknad är tre av dem. Det kommer fortsätta driva fram tekniska innovationer och ekonomisk tillväxt. Dessutom kommer ofrånkomliga demografiska faktorer att gynna en fortsatt kapitaluppbyggnad.

10. Investera i historien

Historiskt sett har aktier gett den högsta avkastningen av alla investeringsformer. Att försöka "tima" aktiemarknaden är meningslöst och motverkat till och med sitt eget syfte, enligt Salomon Smith Barney.

ekonomi24.se