”Det är en extra service till kunderna”

Avanza inte ensamt – flera nätmäklare köper aktier åt kunder trots att de inte bett om det

MIN EKONOMI

Flera nätmäklare köper aktier åt sina kunder vid nyemission – trots att kunden inte bett om det.

Det berättar en mängd läsare som hört av sig till aftonbladet.se.

- Nu har jag 450 värdelösa aktier istället för bara 150, skriver en läsare.

Aftonbladet.se berättade i går om nätmäklaren Avanza, som infört en ny praxis vid nyemissioner. Trots att kunden inte svarar på förfrågan om att delta, köper Avanza aktier åt honom eller henne.

Förfarandet kallas negativ avtalsbindning, och metoden kan vara olaglig. Det beror på hur tydlig mäklaren är i sin information om villkoren.

Det mest korrekta vore att bara köpa aktier åt de kunder som aktivt meddelar att de så önskar. Det anser både juristen Martin Lindeblad på Konsumentverket och Hans Sjödin, chefsjurist på Finansinspektionen.

Avanza är inte ensamt

Många läsare har via mail hört av sig till aftonbladet.se om gårdagens artikel. Och deras budskap är entydigt: Avanza är inte ensamma.

- Nyligen gjorde Föreningssparbanken/Nettrade samma sak för tusentals kunder som hade teckningsrätter för Switchcore i sin depå. Plötsligt drogs en massa pengar från kontot för nya aktier som man inte ville ha, skriver "Anders".

"Markus" berättar att han har aktier i Glocalnet och är kund hos nätmäklaren Teletrade. För en tid sedan fick han ett brev från mäklaren där han erbjöds köpa fler aktier genom en nyemission:

- Jag tänkte inte mer på det för jag ville inte ha fler aktier. Några dagar senare märker jag att Teletrade köpt det fulla antalet aktier som jag är berättigad till. Så nu har jag 450 värdelösa aktier istället för bara 150, skriver han.

Nätmäklaren tog för mycket betalt

Även E-trade gör på det sättet, berättar "Anton".

- Nu var jag olycklig ägare till dubbelt så många Cell-aktier. Behöver jag säga hur olönsamt det var för mig, skriver "Anton".

Enligt Mattias Miksche, vd för E-trade i Sverige, är nätmäklarens metod en extra service till kunderna.

- Vi gör bara så om kursen på teckningsdagen är fördelaktig för kunden, säger Mattias Miksche till aftonbladet.se.

- Sen är det klart att det är olyckligt om kursen därefter faller.

Ronny Jacobsson, aktiechef för Swedebank Markets, under vilket Nettrade ligger, säger att man använder systemet på försök.

- Nu kommer vi att utvärdera det och se om vi ska fortsätta. Även om det bara är ett fåtal som har klagomål så kommer vi självklart att lyssna på dem, säger han.

Maria Saving