Svag rapport från OM

Förlorade 60 miljoner – ska spara 150

MIN EKONOMI

OM levde inte upp till aktiemarknadens förväntningar.

Bolaget redovisar en förlust på 60 miljoner kronor före skatt under andra kvartalet. Nu väntar bistrare tider – 150 miljoner ska sparas.

Foto: Lars Ottosson
OM-gruppen gick med 60 miljoner kronor i förlust andra kvartalet. Nu tvingas ordförande Olof Stenhammar dra ner på kostnaderna.

OM Gruppen halvårsrapport kom in sämre än vad analytikerna hade förväntat sig. För andra kvartalet hade de sju analytikerna enligt SMEs sammanställning i genomsnitt trott på en förlust på 6 Mkr före skatt för det andra kvartalet. Nu blev det en nolla till på sexan, 60 Mkr. Det är i första hand division Transactions (börshandel) och Jiway som knäar men även Transactions har fått känna av det hårdare klimatet och tillväxten i orderboken var noll i andra kvartalet.

Det skrala resultatet och den svaga marknaden har tvingat OM till att sparka igång ett sparprogram som berör alla OMs divisioner. Med full effekt under första kvartalet 2002 spår OM att kostnaderna årligen kommer att minska med 150 Mkr. Hur det ska ske står dock inte i rapporten.

Handelsintäkter rasade

Division Transactions där Stockholmsbörsen med aktie-, options- och terminshandel ingår pressades av lägre marknadsvärden, lägre omsättning i aktiehandeln och prissänkningen på derivatprodukter. Intäkterna backade med 28 procent det första halvåret jämfört med i fjol och uppgick till 678 Mkr. Vinsterna har också fått sig en kyss och krympte ihop till 316 Mkr. Marginalen är dock fortsatt mycket hög och OM tjänade 47 öre på varje intäktskrona. Intäkterna var dock som väntat.

Rapporten visade att det går fortsatt trögt för Jiway, den paneuropeiska handelsplatsen, som OM äger 60 procent av och Morgan Stanley 40 procent. Handelsvolymerna är små och Jiway sänkte OMs resultatet före avskrivningar med 188 Mkr det första halvåret. Siffrorna går dock åt rätt håll. Jämfört med första kvartalet minskade förlusten med 10 Mkr och intäkterna steg från 30 till 47 Mkr. Förra veckan annonserade Jiway ett kapitalbehov på 550 Mkr varav OM och Morgan Stanley tänker skjuta till 275 Mkr.

OMs mjukvaruverksamhet skördar fortsatta framgångar och har konverterat tidigare orders till en stark intäkts- och resultattillväxt. Intäkterna ökade till 975 Mkr (564 Mkr i fjol) och rörelseresultatet före avskrivningar steg till 106 Mkr (85 Mkr i fjol). Både intäkterna och resultatet var bättre än under första kvartalet. Men rapporten visade att basen för framtida tillväxt, orderboken slutat växa. Ordervärdet uppgick sista juni till 3,3 miljarder kronor vilket var i nivå med storleken efter första kvartalet.

Halvårsrapporten i siffror

Mikael Vilenius (mikael.vilenius@ekonomi24.se)