Hårdare tag mot svenska aktieanalytiker

Handelsbanken analytiker ska inte få äga aktier i bolag de bevakar

MIN EKONOMI

Debatten om aktieanalytikernas rekommendationer har spritt sig från USA till Sverige.

Merrill Lynch tog på tisdagen beslutet att förbjuda sina analytiker att äga aktier i de bolag de bevakar.

Nu följer svenska Handelsbanken Merrill Lynchs exempel och förbjuder sina analytiker att äga aktier i bolag de bevakar.

I spåren av det senaste årets börsras har allt mer ilskna röster höjts i USA kring aktieanalytikernas rekommendationer.

Mycket positiva tongångar dröjde sig kvar i rekommendationerna, speciellt för IT-bolagen, trots att aktierna för länge sedan kraschat. Inte sällan ägde analytikerna själva aktier i bolagen de rekommenderade andra att köpa.

Enligt First Call är fortfarande bara 1,5 procent av alla rekommendationer i USA rena säljrekommendationer.

Debatten i USA har under våren även fokuserat kring hur oberoende analytikerna egentligen är från bankernas övriga verksamhet. Bland annat anser många att analytikerna ger positiva rekommendationer i förhoppningen att banken ska vinna corporate finance-uppdrag från de bevakade bolagen.

I många fall får analytiker även en del av sin bonus från intäkter från corporate finance-uppdrag i banken.

Etikkommitté börjar i höst

Frågan har varit uppe till debatt i kongressen och olika branschorganisationer har rekommenderat nya regler kring analytikernas ställning i bankerna.

I Sverige har branschorganisationen Finansanalytikernas förening, SFF, ännu inte tagit fram några rekommendationer. Men frågan ska tas upp i höst.

– Den debatten har ännu inte kommit till Sverige på samma sätt som i USA. I styrelsen för SFF har vi ändå tagit beslutet att i höst återstarta en etikkommitté som ska diskutera just sådana här frågor. SFF är inte någon dömande instans så vi kan inte tvinga företag att göra något, men vi vill ändå vara med och föra en debatt, säger Lars-Göran Orrevall, ordförande i SFF.

Merrill Lynch fattade på tisdagen som första storbank beslutet att förbjuda sina analytiker att äga aktier i de bolag som de själva bevakar.

Även bland svenska fondkommissionärer och banker har frågan börjat diskuteras. Handelsbanken kommer sannolikt att införa liknande regler som Merrill Lynch i höst.

Handelsbanken följer efter

– Vi tittar på exakt samma sak just nu och har haft frågan uppe på ledningsnivå. Idag följer vi finansinspektionens regler för respektive land vi finns i, exempelvis finns sådana regler redan i Norge. I grunden ser vi positivt på den typen av upplägg och Merrill Lynchs ansats till det hela verkar vettig. Förmodligen kommer vi att införa liknande regler under andra halvåret, säger Lars Söderfjell, chefsstrateg och analyschef på Handelsbanken i Stockholm.

Per Ericson (per.ericson@ekonomi24.se)