Ericsson räddade 17 miljarder

MIN EKONOMI

När Ericsson i höstas och i våras sålde sina aktier i routertillverkaren Juniper skedde det i grevens tid. Försäljningarna, som totalt inbringade 23,5 miljarder, varav 21 miljarder i vinstkronor till telekomtillverkaren, hade bara gett 6,5 miljarder idag.

Det var i början december förra året som Ericsson började sälja av sina aktier i succéinvesteringen Juniper Networks, noterat på Nasdaq. Bolaget hade kommit till insikt om att pengarna behövdes eftersom verksamheten blödde kraftigt, dels hade kurserna för telekombolag på Nasdaq börjat vända ner på allvar.

Den 7 och 8 december sålde Ericsson 12,4 miljoner aktier för 132,50 dollar styck. Totalt gav det drygt 16 miljarder kronor i kassakistan, varav 15 miljarder i reavinst.

Försäljningen var vältimad, förvisso hade Junipers aktiekurs toppat på över 200 dollar några veckor tidigare, men efter försäljningen fortsatte aktien utför och betalades bara i 100 dollar vid årskiftet.

Räddade Ericsson från förlust

Det utgjorde större delen av Ericssons resultat före skatt på 28,7 miljarder kronor det året.

I slutet av mars sålde Ericsson resten av sina Juniper, runt 10 miljoner stycken. Då hade Juniper hunnit falla ner till 50 dollar per aktie. Reavinsten, 5,5 miljarder kronor, räddade Ericsson från förlust första kvartalet, inklusive vinsten hamnade Ericsson på plus 600 Mkr.

De totala reavinsten från Juniperförsäljningarna på 21 miljarder är sannolikt orsaken till att Ericsson klarat sig utan att behöva en genomföra en nyemission. Kassaflödet exklusive reavinster var katastrofalt första kvartalet, rörelsen blödde med hela 23 miljarder kronor.

Om Ericsson inte sålt hade läget varit betydligt mer prekärt. Samma aktiepost hade idag inbringat bara knappt 6,5 miljarder kronor, eftersom Juniper-aktien fallit till 27 dollar på Nasdaq.

Genom att sälja i tid kunde alltså Ericsson rädda hem hela 17 miljarder kronor.

Andreas Cervenka ([email protected])