EU tvingar SAS böta 360 miljoner

MIN EKONOMI

EU-kommissionen dömer flygbolaget SAS att betala 39 miljoner euro, 360 Mkr, för olaglig kartellbildning tillsammans med det danska flygbolaget Maersk Air.

EU anser att de båda bolagen brutit mot EUs konkurrensregler genom att olagligt ha delat upp marknaden mellan sig.

Förra sommaren slog EU-kommissionen till mot flera kontor som tillhörde SAS och Maersk Air och beslagtog dokument.

Brotten skedde enligt kommissionen när Maersk Air stängde sin linje mellan Stockholm och Köpenhamn efter avtal med SAS.

Solklart fall enligt Monti

Som motprestation skulle SAS sluta flyga på Jutland i Danmark. I samma veva lade SAS också ned sin linje Köpenhamn-Venedig och Maersk Air öppnade en ny linje på destinationen.

- Detta är ett klart fall av två flygbolag som olagligt delar upp marknaden mellan sig till skada för passagerarna. Kommissionen är fast besluten att den liberalisering av flygtransporterna som har uppnåtts under det senaste decenniet inte ska undergrävas av konkurrensbegränsande avtal, sade EUs konkurrenskommissionär Mario Monti enligt Direkt.

- Jag väntar mig att böterna som har utdömts mot SAS och Maersk Air kommer att verka avskräckande för dessa två flygbolag och andra flygbolag, tillade han.

EU-kommissionen ansåg att flyglinjerockaderna bland annat skulle kunna leda till högre biljettpriser för den miljon passagerare som reser mellan de skandinaviska huvudstäderna.

I februari i år varnade EU-kommissionen SAS och Maersk Air och hävdade att deras samarbete var svårförenligt med EU:s konkurrensregler.

Nu har alltså EU dömt SAS att betala 360 Mkr i böter. Maersk böter uppgår till 13 miljoner euro, 120 Mkr.

SAS överväger att överklaga storleken på böterna, enligt bolaget.

ekonomi24.se