Minus 20 miljarder på ett kvartal

Ytterligare 10 000 får gå från Ericsson

MIN EKONOMI

En förlust på 20 miljarder kronor. Det redovisar telekombolaget Ericsson i sin delårsrapport i dag.

Det må låta mycket, men är i linje med vad flera analytiker väntat sig.

Nu gör sig Ericsson redo att avskeda fler anställda.

Foto: TOMMY MARDELL
Ericssons vd Kurt Hellström: Jag ser ingen vändning, utan vi riktar in oss på att det blir en tuff tid framöver.

Klockan 7.30 i morse presenterade Ericsson sin delårsrapport.

  Det redovisade resultatet innebär en förlust på 20 miljarder kronor för årets andra kvartal, inklusive omstruktureringskostnader. Resultatet kan jämföras med en vinst på 12,7 miljarder kronor för motsvarande period i fjol.

Ett positivt inslag i rapporten är att det negativa kassaflöde Ericsson hade under första kvartalet nu har vänt till ett positivt flöde.

"Tufft men nödvändigt"

I en kommentar till rapporten skriver koncernchef Kurt Hellström att Ericsson inte kan kontrollera marknaden, men väl sina kostnader. Det gör företaget genom sitt redan aviserade sparprogram.

- Under kvartalet har våra besparingsåtgärder påverkat mer än 10 000 anställda och 5 800 konsulter. Under andra halvåret kommer ytterligare 10 000 anställda att påverkas, skriver han.

- Detta är tuffa men nödvändiga åtgärder för att återfå lönsamheten.

"Jag ser ingen vändning"

Även andra kvartalet präglades av en svag marknad, enligt Kurt Hellström.

- Jag ser ingen vändning, utan vi riktar in oss på att det blir en tuff tid framöver och därför gör vi de här omställningarna, säger han till Ekonomiekot.

Aktien steg något

En kvart efter Stockholmsbörsens öppnande hade Ericssons aktie stigit något.

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig en förlust före skatt på 20,3 miljarder kronor, eller en förlust per aktie på 2:12 kronor, enligt en sammanställning från Reuters.

Förlusten per aktie blev 1:45 kronor, jämfört med en vinst på 1:17 kronor för motsvarande period förra året.

Försäljningen sjönk något

Försäljningen under perioden sjönk från 65,0 miljarder kronor till 62,8 miljarder kronor.

  Bolaget står fast vid målet på en 10-procentig rörelsemarginal och ett positivt kassaflöde.

- Den svagare marknaden gör att vi möjligen når detta mål något senare än vi planerat, skriver Ericssons ledning i en kommentar till resultatet.

Det gemensamma bolaget med Sony förväntas redovisa ett positivt resultat redan från starten den 1 oktober.

Men Ericsson utesluter inte att ytterligare besparingar kan bli nödvändiga.

- Vi är redo att vidta ytterligare kostnadsbesparande åtgärder för att uppnå våra lönsamhetsmål om marknadsförhållandena försämras ytterligare, skriver företaget i en kommentar.

Maria Saving, TT