Vinstras för Volvo efter omstrukturering

MIN EKONOMI

Volvo rapporterar en vinst på knappt 2 miljarder kronor för årets andra kvartal.

Lastbilsmarknaderna runt om i världen fortsätter att försvagas men Volvo har under våren tagit marknadsandelar och ser nu vissa tecken på att det äntligen börjar lätta i Nordamerika.

Foto: Anders Deros
Volvochefen Leif Johansson

Volvos resultat för årets andra kvartal uppgick till 1,8 miljarder kronor och försäljningen uppgick till drygt 47 miljarder. Analytikerna hade i SME Direkts sammanställning räknat med att resultatet för det andra kvartalet skulle bli cirka 2,5 miljarder kronor. Prognoserna och utfallet innehåller dock en lång rad engångsposter som skiljer sig åt. Med samma antaganden som analytikerna lagt i sina prognoser skulle Volvos resultat ha varit drygt 2,6 miljarder kronor.

Volvo Global Trucks börjar nu se tecken på att den nordamerikanska marknaden börjar stabilisera sig, dock på en låg nivå. Den senaste tidens räntesänkningar och lägre dieselpriser har minskat trycket något på lastvagnskunderna. Trots en förbättring av lagernivåerna i Nordamerika väntas en korrigering inte vara helt genomförd i år.

Tar marknadsandelar

Lastbilsverksamheten rapporterar ett rörelseresultat på 639 miljoner kronor för det andra kvartalet. Den siffran innehåller dock hela reavinsten på drygt 570 miljoner kronor från försäljningen av Mitsubishi aktierna tidigare i år. Orderingången föll med 32 procent i Nordamerika och produktionen har det första halvåret stått stilla i totalt 78 dagar.

Trots den mycket svaga marknaden i Nordamerika har Volvo Global Trucks ökat sina marknadsandelar till nästan 25 procent i området. Utvecklingen i Europa har fortsatt nedåt under våren och påverkar inte bara lastbilsförsäljningen.

På grund av marknadsläget i Nordamerika har Volvo också reserverat 670 miljoner kronor i det andra kvartalet för både konstaterade och befarade kreditförluster inom Volvo Finans.

- Liksom under de senaste kvartalen är det främst den svaga lastbilsmarknaden i Nordamerika som hämmar koncernens resultatutveckling. I Västra Europa avtar efterfrågan och vi räknar med en fortsatt avmattning. Vi ser också en klar nedgång på marknaden för anläggningsmaskiner, säger Volvos koncernchef Leif Johansson i en kommentar.

Volvos bussar en besvikelse

Anläggningsmaskinerna rapporterar också ökade marknadsandelar både i Nordamerika och Europa tack vare nya produkter. Världsmarknaden för anläggningsmaskiner minskade dock under det andra kvartalet med nästan 10 procent och hårdast drabbat är Nordamerika. Rörelseresultatet för Volvo Construction Equipment blev drygt 400 miljoner kronor vilket var bättre än väntat.

Volvo Bussar fortsätter att vara en besvikelse och rapporterar en förlust i det andra kvartalet på 25 miljoner kronor. Efterfrågan på bussar har minskat i världen på grund av en ökad osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen kombinerat med stigande kostnader för transportföretagen.

Volvo Aero och Volvo Penta rapporterar fortsatta resultatförbättringar i det andra kvartalet. Orderingången inom Penta rådde rekordnivåer mot slutet av perioden trots en mycket svag marknad i Nordamerika.

De minst sagt förvirrade siffrorna i Volvos halvårsrapport speglades också i reaktionen på Stockholmsbörsen där Volvos aktie höll sig stilla och bara steg 1 krona till 159,50 under morgonen.

Per Ericson/Ekonomi24