IT-konsulternas värde snart utraderat

Börskurserna rasade efter dystra rapporter

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

IT-konsultbolagen Icon och Cell tävlade på onsdagen om vem som kom med den dystraste delårsrapporten.

Kurserna rasade omedelbart på börsen och i fallet drog de med sig resten av branschen och det kommer att bli värre.

Länge har man ställt sig frågan om genomklappningen i IT-konsultbranschen inte snart skulle ha nått botten. När Framfab nyligen lyckades genomföra den alldeles livsavgörande nyemissionen trodde många att ljuset i tunneln kunde skönjas.

Men Cell och Icons delårsrapporter visar att krisen är långt ifrån över. Trots genomförda besparingsprogram som kostat ett tusental konsulter jobben i de bägge bolagen fortsätter förlusterna att stiga.

Nedläggningar att vänta

För branschen som helhet visar dessa rapporter på allvaret i situationen. Hösten kan mycket väl komma att ge ännu dystrare nedläggningsbesked.

För Cells del har förlusten för det första halvåret i år ökat med hisnande en halv miljard kronor jämfört med förlusten för första halvåret 2000. Det blev en storförlust på 707 miljoner hittills i år jämfört med en förlust på 194 miljoner under samma tid förra året.

Icons förlust under årets sex första månader - 376 miljoner kronor - verkar i sammanhanget närmast modest vid en jämförelse.

Bägge förutspår de inte överraskande ytterligare åtgärder för att sänka kostnaderna. Även om ingen vill säga det, finns det bara ett sätt att göra det på i den här branschen - ytterligare nedskärningar.

Inga prognoser

Det verkligt oroande i sammanhanget är dock att bägge företagsledningarna inte kan ge en prognos för framtiden. Inte ens det närmaste kvartalet vågar de sig på att värdera, annat än genom att konstatera att marknaden är bekymmersam.

Konsekvenserna på Stockholmsbörsen efter Icon och Cells delårsbokslut lät inte vänta på sig. Icons aktie hade sent på onsdagseftermiddagen fallit med över 20 procent och Cells med 7-8 procent.

Med sig i fallet drogs andra kända IT-konsulter, till exempel Framfab med minus 7,5 procent och Adcore, minus fem procent.

Ser man på utvecklingen från ett år tillbaka, då företagen redan fallit på börsen under våren, har börsvärdena i stort sett utraderats.

Värdelösa aktier

Ligan toppas av Framfab som förlorat 99,02 procent av sitt börsvärde på ett år, tätt följd av Cell, Adcore och Icon som alla förlorat cirka 98 procent av sina börsvärden. De här bolagen värderades för ett drygt år sedan till samma värden som de stora svenska industriföretagen, men i dag är läget ett helt annat.

Framfab, som mot alla odds lyckades genomföra sin nyemission så sent som i juni, kan tjäna som en illustration. Emissionskursen på de nya aktierna sattes till en krona styck. På onsdagen kostade aktien 62 öre styck. Att jämföra med 230 kronor styck för dryga året sedan.

Anders Lignell/TT ( )