”Bönderna är grundlurade”

Jordbruks-verket tog tillbaka sitt löfte om EU-pengar

MIN EKONOMI

Bönderna blev lovade EU-pengar för att odla energigrödor för eget bruk.

Nu när marken redan är plöjd tar Jordbruksverket tillbaka sitt löfte.

- Det är ett slag i ansiktet på oss, säger lantbrukaren Anders Dahlman.

Foto: CHRISTER PÖHNER
besviken Lantbrukaren Anders Dahlman, 46, är en av dem som riskerar att förlora pengar på att Jordbruksverket utlovat möjligheter till EU-bidrag, och sedan tagit tillbaka sitt löfte. "Det är ett slag i ansiktet på oss", säger han. Bland annat har Anders investerat 35 000 kronor i en ny värmepanna som nu är överflödig.

Ända sedan EU-inträdet 1995 har svenska bönder varit tvungna att låta tio procent av sin åkermark ligga i träda varje år för att undvika överproduktion.

EU lättade på reglerna

Den vilande marken har dock kunnat användas för att odla energigrödor till värmeverk. Kravet för att få EU-stöd har varit att bonden kunnat bevisa att det funnits en köpare.

Förra året lättade EU på reglerna. Plötsligt skulle det bli möjligt för Europas bönder att odla energigrödor för att värma upp det egna jordbruket.

Eftersom de nya reglerna sammanföll med det höjda oljepriset blev metoden snabbt populär. Svenska jordbrukare köpte dyrbar utrustning och plöjde upp mark som låg i träda.

Vad Jordbruksverket missade var kravet på att spannmålen först måste göras otjänliga som föda eller foder. I Sverige har det aldrig funnits ett godkänt system.

Inte ens förra året, när bestämmelserna ändrades, visste Jordbruksverket hur man skulle särskilja spannmål för eldning från foderspannmål.

"Vi kan bara beklaga"

- Vi har fortfarande inte hittat en lösning. Så här i efterhand kan vi bara beklaga att vi gav den här möjligheten, säger Hans Andersson, chef för stödavdelningen på Jordbruksverket.

Lantbrukaren Anders Dahlman, 46, i Örebro investerade 35 000 kronor i en särskild panna för eldning av havre.

- Nu måste jag elda mitt vanliga spannmål och det var ju aldrig tanken. Sen har jag plöjt jord som egentligen ska ligga i träda och riskerar därför mitt arealstöd.

Bengt Jonsson är lantbrukare och försäljare av eldningspannor. Han har gång på gång försökt få klara besked från både Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Borde rätta till sitt misstag

- Vi har blivit grundlurade och jag har i min tur fått en massa folk att köpa maskiner de inte kan använda. Har myndigheten gjort ett sådant här misstag får de ju ro det i land.

Inte ens Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, vet att möjligheten inte finns längre. Energiexperten Erik Herland berättar om ett projekt i Skåne där syftet är att få de större lantbruken att använda biobränsle. Projektet har fått ekonomiska bidrag av länsstyrelsen.

"Vi ska ta itu med detta"

- En utgångspunkt har varit de lättade reglerna. Jag blir väldigt förvånad över att det nu har ändrats och kommer att ta itu med det så fort som möjligt, säger han.

Elisbeth Lindham