De tjänar miljoner – utan att skatta

Konsulter och småföretagare har hittat ett nytt kryphål – i Västindien

MIN EKONOMI

Skattemyndigheten har slagit till mot över 100 kändisfotografer, läkare, jurister, PR-konsulter och småföretagare.

Liksom allt fler svenskar har de använt en ny typ av skatteplanering och misstänks ha kvitterat ut miljonlöner utan att skatta.

– Det är orimligt att man ska kunna jobba utan att betala inkomstskatt. Men läget är oklart, de här målen har ännu inte prövats i länsrätten, säger skattejurist Marianne Andersson.

På skattemyndighetens specialavdelning i Stockholm har några utredare jobbat i över ett år med kartläggningen av den nya formen av misstänkt skattefusk.

Hittills har över hundra personer fått sina deklarationer underkända av skattemyndigheten och nu påförts inkomster på mellan 100 000 kronor och 17 miljoner.

Kapitalförsäkring i stället för lön

Mönstret är i stort sett det samma i alla ärenden.

Läkaren, konsulten eller småföretagaren köper en kapitalförsäkring i ett skatteparadis.

Företaget som säljer kapitalförsäkringen bildar ett kommanditbolag i Sverige som anställer läkaren.

Han tar endast ut en blygsam lön och pengarna samlas på hög i kommanditbolaget som säljs vid årets slut med kraftig vinst.

Pengarna går till kapitalförsäkringen i skatteparadiset och läkaren får en skattefri utdelning på sin försäkring.

– De här pengarna är egentligen inkomst av tjänst. Det är det som är det allvarliga i det hela att man helt undgår beskattning, säger skattejurist Marianne Andersson på specialavdelningen vid skattemyndigheten i Stockholm.

Ingen vet i dag om den aktuella skatteplaneringen är olaglig eller om den är så sinnrikt konstruerad att den kringgår lagstiftningen och ger klartecken för skattefria inkomster.

Nästan alla som använt sig av den nya skatteplaneringen och påförts stora inkomster överklagar sina beslut till länsrätten.

Flera fall granskas av ekoåklagare

– Eftersom länsrätten ännu inte dömt slutgiltigt i något sånt här mål så är läget oklart, konstaterar chefsrådman Johan Annell på länsrätten i Stockholm.

Efter att skattemyndigheten slagit larm om den nya typen av misstänkt skatteflykt granskas nu flera ärenden på ekobrottsmyndigheten.

– Det här handlar om ett kringgående för att slippa betala inkomstskatt och jag har inlett ett par förundersökningar som vi nu jobbar med, säger chefsåklagare Kent Madstedt.

Det finns inga lagar som stiftats enbart för att komma tillrätta med den här nya typen av skatteplanering.

– Det kan ju bli så att vi stupar på att det här formellt inte går att angripa. Då måste man fundera på lagstiftningen och hur man ska kunna täppa till det här, säger Kent Madstedt.

Ministerns son var en av de första

Näringsminister Björn Rosengrens son, Magnus, var en av de första som började utnyttja systemet med utländska kapitalförsäkringar. Han har nu påförts inkomster på närmare 9,5 miljoner kronor.

– Det här förekommer bland många olika grupper och alla är tydligen lika ovilliga att betala skatt, säger skattejurist Marianne Andersson.

Richard Aschberg