Bäddat för berg-och-dalbana på börserna

Statistiken och företagen talar skilda språk

MIN EKONOMI

Förra veckan var bland de mer intensiva vad gäller statistik över den amerikanska ekonomin.

USA ses som en drivmotor i den globala konjunkturen, varför utvecklingen på andra sidan Atlanten övervakas med stort intresse av marknadens aktörer.

Men samtidigt som konjunktursignaler börjar indikera en återhämtning spår företagen en fortsatt svag utveckling de kommande kvartalen.

Det som överraskade positivt var en oväntad BNP-tillväxt under fjärde kvartalet. Marknaden hade väntat sig en nedgång på drygt en procent. Istället steg BNP (bruttonationalprodukten) med 0,2 procent driven av en stark konsumtion, både privat och offentlig.

Samtidigt visade januaristatistiken på att stämningen bland de amerikanska konsumenterna blir allt starkare sedan bottennoteringen i samband terrordåden i september.

Det är positivt då ett större förtroende för ekonomin går hand i hand med en ökad vilja att konsumera.

Konsumtionen utgör närmare två tredjedelar av den amerikanska ekonomin och är därför av stor betydelse för en eventuell återhämtning.

Oroväckande är att sysselsättningen fortsätter att utvecklas svagt. Dock sjönk arbetslösheten under januari, vilket var första gången sedan maj förra året. Arbetssituationen är av betydelse för hushållens syn på framtiden och därmed vilja att konsumera.

Styrkan i konsumtionen är i dagsläget en osäkerhetsfaktor, bland annat på grund av den svaga arbetsmarknaden.

Positivt bland förra veckans statistikskörd var de indikationer om att industrin är på väg att vända i USA. Orderingången av varaktiga varor under december visade styrka och steg oväntat mycket. Även inköpschefsindex fortsatte att stiga under januari, vilket visar på att industrin växer sig allt starkare.

Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, som höll årets första räntemöte under onsdagen förra veckan, lämnade styrräntan oförändrad.

I samband med räntebeskedet meddelade Federal Reserve att de ser något ljusare på utvecklingen och förutsättningarna för en återhämtning är gynnsamma. Valet att inte sänka räntan kan tolkas som att vi sett botten i nedgången. Centralbanken påpekade dock betydelsen av en stark konsumtion i samband med en återhämtning.

Statistiken spred vissa ljusglimtar på marknaden och tillsammans med flera uttalanden från företag verkar botten vara nådd.

Men vad gäller en eventuell återhämtning talar statistiken och företagen fortfarande skilda språk. Vi lär nog få sträva i viss osäkerhet ett tag till och räkna med fortsatt berg-och-dalbana på börserna.

Alexander Zetterquist