Intensiv julhandel ger plus i statskassan

Oväntat stort överskott i januari

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Inbetalningarna till skattekonton blev i januari nästan 7 miljarder större än vad Riksgäldskontoret räknat med i sina prognoser.

En stor del av de extra skatteintäkterna beror sannolikt på momsinbetalningar i samband med den oväntat stora julhandeln, bedömer kontoret i sin redovisning av statens finanser för januari i år.

Totalt gav januari ett överskottet i statens finanser på 4,6 miljarder kronor. I Riksgäldskontorets senaste prognos från oktober räknade man med ett underskott på 9,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att lånet för statliga Sveaskogs köp av aktier i Assidomän betalades tillbaka i januari i stället för vid halvårsskiftet, som Riksgäldskontoret räknade med tidigare.

För tolvmånadersperioden till och med januari uppgick budgetöverskottet till 62,6 miljarder kronor. Statsskulden minskade med sammanlagt 7,6 miljarder kronor under januari och uppgår nu till 1 149 miljarder kronor.

TT