Bodström: Behåll de röststarka A-aktierna!

Regeringen och näringslivet vill stoppa ny EU-lag

MIN EKONOMI

Svenska regeringen gör nu gemensam sak med storföretagen.

Allt för att stoppa EU-lagen som ska avskaffa systemet med röststarka A-aktier.

Såväl näringslivet som justitieminister Bodström befarar att lagen ska öppna för utländska uppköp av Ericsson och andra svenska storföretag

Regeringen ställer sig nu på samma sida som de svenska storföretagen i frågan om de röststarka aktierna. Enligt ett förslag från en expertgrupp inom EU bör systemet med olika rösträtt för A- och B-aktier avskaffas. Detta för att öka antalet företagsfusioner i Europa.

Stora svenska indsutrifamiljer, som Wallenberg, riskerar att mista makten över sina företag om lagen gå igenom. De har tidigare uppvaktat EU-kommissionen för att förhindra att lagen drivs igenom.

I dag ska frågas tas upp på tjänstemannanivå i Bryssel – och då kommer svenska regeringen att försvara den svenska modellen.

– Vi delar uppfattningen att det här systemet är bra för Sverige, det är bra för svenskt näringsliv, vi får flera jobb och det ökar tryggheten för medborgarna, säger justitieminister Thomas Bodström till Sveriges Radios Ekonomiekot i dag.

Enligt EU-förslaget ska ägarandelen och inte röstandelen räknas då en bolagsstämma tar ställning till ett uppköpsbud. Svenska Ericsson skulle därmed kunna bli ett lätt byte för ett större amerikanskt företag som till exempel Microsoft.

  I svenska Ericsson kontrollerar de två huvudägarna Industrivärden och Investor 85 procent av rösterna – trots att de tillsammans bara äger 8 procent av aktierna. Detta tack vare systemet med röststarka A-aktier.

  Om EU-förslaget går igenom får Investor och Industrivärden bara 8 procent av rösterna när det gäller att ta ställning till ett uppköpsbud. Svenskarna skulle därmed inte ha fler röster än de tio största amerikanska ägarna tillsammans.

Även många andra svenska storföretag – som till exempel SCA, Skanska, SKF och Trelleborg – riskerar att hamna i situation.

– Alla länder har sin tradition och det är svårt att jämföra de olika bolagsreglerna med varandra. För svensk del vore det väldigt illa om vi inte fick behålla det som då leder till en stabilitet och motverkar kortsiktigt ägande och kortsiktigt tänkande i företaget, säger Thomas Bodström till Ekonomiekot.

Enligt den svenska regeringen kan företagsfusionerna stimuleras på annat sätt. Trots nuvarande regler sker en hel del fusioner mellan svenska och utlänska företag. Enligt Ekonomiekot skedde under år 2000 cirka 400 sådana affärer.

Aftonbladet.se