SAS-cheferna lyfter bonus

– fast bolagets resultat störtade

MIN EKONOMI

SAS gjorde sitt sämsta år någonsin.

Tusentals anställda riskerar att förlora jobbet.

Men inte cheferna. De belönas med bonus istället.

Foto: AIRLINERS NET
SAS SÄMSTA ÅR Men för personalen var 2001 inget muntert år. Tusentals anställda kan förlora jobben.

Förra året var tufft för SAS. Hela styrelsen tvingades avgå efter att den olagliga kartellen med Maersk avslöjades. Bolaget har dessutom drabbats hårt av minskat resande. En kris som förvärrades efter terrorattackerna den 11 september.

SAS väntas redovisa en förlust på mellan 1,5 och 2 miljarder kronor för 2001.

För att rädda företaget tänker ledningen spara 3,6 miljarder kronor. 3 500 anställda riskerar att sägas upp.

"I praktiken sänks chefernas löner"

Men cheferna får, trots miljardförlusterna, bonus. SAS ledning och 250 av de högsta cheferna får dela på 20 miljoner kronor, skriver Dagens Industri.

SAS menar att det inte handlar om en bonus i vanlig mening. I praktiken sänks chefernas löner, enligt flygbolaget.

- Ledarna i SAS har en fast och en rörlig del av lönen. Eftersom året varit så dåligt så innebär det att den rörliga delen halverats. I princip får de här ledarna en löneminskning mot tidigare år, säger Bertil Ternert informationschef för SAS i Sverige.

Bonus betalas ut till de som "lyckats uppfylla sina personliga mål eller enhetens mål".

Finns det verkligen någon SAS-chef som lyckades förra året?

- Det kan ju va dem mål som man satt upp för olika enheter eller olika chefer. Företaget har ju ändå haft 23 miljoner passagerare det här året. Så vi har bevisligen gjort någonting.

En chef avstår från bonus

Många anställda riskerar att förlora sina jobb. Ser det inte illa ut att betala ut bonus?

- Det är viktigt att förklara att även ledarna tar del av företagets dåliga resultat. Den rörliga delen har trots allt halverats.

Den före detta SAS-chefen Jan Reinås gör tvärtom, berättar Dagens Industri. Reinås, som numera är koncernchef i Norske skog, avstår från sin bonus trots att bolaget går med 3,9 miljarder i vinst.

Jan Reinås anser att den dåliga orderingången under det sista kvartalet 2001 och dåliga prognoser för 2002 gör att han inte kan ta ut sin bonus.

Jens Kärrman