Förlust för Electrolux fjärde kvartalet

MIN EKONOMI

Vitvarujätten Electrolux redovisar en förlust efter finansnetto på 238 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2001. Det kan jämföras med en vinst på 955 miljoner kronor för motsvarande period året före.

Omsättningen steg samtidigt från 29 421 miljoner kronor till 31 881 miljoner kronor.

Enligt en enkät från Reuters låg analytikernas förväntningar i genomsnitt på en kvartalsförlust på 417 miljoner kronor och en omsättning på 31 362 miljoner kronor.

För helåret 2001 redovisar Electrolux en vinst efter finansnetto på 5 215 miljoner kronor, mot 6 530 miljoner kronor året före, och en omsättning på 135 803 miljoner kronor, mot 124 493 miljoner kronor året före.

"Marknadsläget förväntas under 2002 i stort sett vara oförändrat jämfört med föregående år i både Europa och Nordamerika", skriver Electrolux i rapporten.

Trots det bör koncernen "uppnå en förbättring av rörelseresultatet och värdeskapandet för helåret 2002, exklusive jämförelsestörande poster", skriver bolaget.

Utdelningen föreslås höjas från 4:00 kronor till 4:50 kronor per aktie.

TT