Volvo gör förlust på 2 miljarder kronor

Brakförlust för 2001

MIN EKONOMI

GÖTEBORG

Volvo gjorde en förlust på 1,9 miljarder efter finansnetto för år 2001.

Då ingår en positiv post på drygt två miljarder genom aktivering av utvecklingskostnader, som är en del av det nya redovisningen för året.

Räknar man bort den skulle förlusten alltså ha legat på 3,5 miljarder.

Analytikerna hade räknar med en förlust på 1,2 miljarder enligt en enkät av SME Direkt.

Försäljningen steg med 50 procent, tack vare förvärven av Renaults lastvagnsrörelse RV och Mack. På rörelsenivå gjorde alla grenar utom bussar vinst under helåret, Bussarna förlorade 0,5 miljarder, varav 231 Mkr under fjärde kvartalet.

Vinst per aktie exklusive strukturkostnader föll till 3,1, från 11,20 föregående år.

För fjärde kvartalet gjorde Volvo en förlust efter finansnetto på 547 Mkr.

I resultatet ingår strukturkostnader om 1 137 Mkr. Enligt SME Direkts prognossammanställning väntades en vinst på 104 Mkr för kvartalet.

Volvos VD Leif Johansson konstaterar att det varit "ett utmanande år".

"Trots detta har vi alltså genomfört en kraftfull

produktförnyelse och omfattande strukturförändringar som tillsammans har stärkt vår konkurrenskraft. Vi har

en bra struktur med välpositionerade affärsområden, vilket ökar handlingsutrymmet för att lägga ännu större energi på varumärken, återförsäljare och kunder. Detta ska vi utnyttja under 2002", säger Volvochefen i en kommentar.

Lotta Engzell-Larsson ([email protected])