Enronskräcken sprider sig bland börsbolagen

Kontroll och revision het fråga inför vårens stämmor

MIN EKONOMI

Chockvågorna efter Enron och rädslan för nya bokföringsskandaler har spritt sig över Atlanten. En rundringning bland Stockholmsbörsens tyngsta placerare pekar på att Enron i allmänhet, och revisionsfrågor i synnerhet, lär bli ett hett samtalsämne inför och på vårens bolagsstämmor.

”Det är något av en chock att det kan gå till på det här sättet”, säger Tor Marthin, ansvarig för kapitalförvaltningen på AMF Pension.

”Revisionsfrågor kommer att bli ett stort diskussionsämne under stämmorna. Att redovisningen måste ge rätt bild av företaget är en självklarhet, även om det än så länge för tidigt att säga hur vi som ägare kommer att agera gentemot bolagen.”

Så enkelt som att, i likhet med bland andra Unilever och brittiska CGNU, sparka ut de revisorer som även sitter med konsultuppdrag i bolagen är det dock inte, påpekar flera ägare.

Kvalitetskontroll av revisionen

”Det här är en komplex frågeställning och det finns inga patentlösningar, men vi ägare har naturligtvis anledning att fundera över vad som är optimalt”, säger Marianne Nilsson, ansvarig för ägarfrågor på Robur som även hon bekräftar att frågan står högt på agendan inför stämmorna.

På Alecta säger man sig ha fört en diskussion om kvalitetskontroll av revisionen sedan ett år tillbaka.

”När det gjordes stora revisionstjänsteupphandlingar för två, tre år sedan pressades priserna väldigt hårt. Vi har sedan en tid tillbaka reflekterat kring att revisionskostnaden i många bolag blev betydligt lägre och det finns naturligtvis ett samband mellan revisionskostnader och kvalitet”, säger Ramsay Brufer på Alecta.

Härdsmältan i Enron har ytterligare aktualiserat frågan.

”Det som lär komma upp inför stämmorna är hur upphandlingen av revisionstjänster sköts, hur kvalitetskontrollen av tjänsterna sker och till vem revisorerna rapporterar.”

"Inga enkla lösningar"

”Att kontrollera kvaliteten är en svår fråga och det finns inga enkla lösningar, men jag tror att man ska fundera på om det inte behövs revisionskommittéer alternativt en eller flera styrelseledamöter som är särskilt ansvariga för revisionsfrågorna”, säger Ramsay Brufer.

Ingen ägare är idag beredd på att gå in på vilka bolag de själva har ögonen på.

”Det är klart att frågan är olika aktuell i olika bolag. I vissa situationer där man sitter som ägare har man mer anledning att fundera över den här frågan än i andra. Det varierar från fall till fall”, säger Marianne Nilsson på Robur.

Lotta Edling (lotta.edling@ekonomi24.se)