JC minskade vinsten

Minskande marginaler för klädkedjan

MIN EKONOMI

BORÅS

Klädbutikskedjan JC redovisar en vinst efter finansnetto på 38,5 miljoner kronor för 2001. Det kan jämföras med en vinst på 44,5 miljoner kronor året före.

Intäkterna ökade samtidigt med nästan 14 procent till 1 885 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1 krona per aktie.

JC:s mål för 2002-2003 är en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 15 procent, enligt bokslutsrapporten.

"Samtidigt gör JC bedömningen att JC ej når målet om en rörelsemarginal på 4 procent under innevarande år. Målet är att nå en rörelsemarginal om minst 4 procent år 2003", skriver bolaget.

TT