Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Min Ekonomi

Hotet mot din semesterkassa

Den låga kronkursen gör resan dyr

Att utlänningar blir alltmer ointresserade av svenska aktier kunde man kanske strunta i.

Om det inte vore för det trista faktum att det leder till krympt semesterkassa.

Utlänningar är fortfarande den största ägaren av svenska aktier. Men pinfärska siffror från Statistiska centralbyrån visar att intresset minskar drastiskt.

   Sommaren 2000 ägde utlänningar drygt 42 procent av det sammanlagda börsvärdet, 1 864 miljarder kronor. Utländska ägare hade alltså mycket stort inflytande över svenskt näringsliv.

Framför allt två orsaker

   Vid årsskiftet hade andelen krympt till drygt 34 procent eller 1 006 miljarder kronor. På 1,5 år hade alltså det utländska ägandet av noterade aktier minskat med mer än omfånget på hela den statliga budgeten.

Orsakerna är huvudsakligen två. Utländska ägare är främst intresserade av aktier i telekom- och IT-företag, exempelvis Ericsson och Telia. Deras värde har sjunkit mer än genomsnittet och därmed har den utlandsägda andelen av börsens samlade värde åkt rutschkana av sig själv.

En annan och lika viktig förklaring är att utlänningar helt enkelt gjort sig av med svenska aktier.

Lätt att förstå

Och varför skulle de inte göra det? Man behöver bara vara självlärd kvasipsykolog för att begripa att litet land långt bort tar stryk när de ekonomiska vindarna blåser snålt.

Tyvärr har den svenska kronan sjunkit i värde i takt med det minskade intresset från utlandet för svenska aktier. När utlandsägandet stod på topp kostade en euro 8:31. I december förra året var genomsnittskursen 9:44. Det betyder att en krona numera är värd knappt 87 öre.

I alla fall när man jämför den med euro.

Sambanden ser ut så här. När utländska ägare säljer svenska aktier ökar antalet kronor ute på marknaden och priset sjunker. Kronan tappar alltså i värde.

Förstärkt effekt

Effekten förstärks av att AP-fonderna, som förvaltar pensionspengar, fått möjlighet att placera mer pengar i utländska aktier. Den möjligheten ökade ytterligare vid årsskiftet. Samtidigt placerar svenska folket en del av sin PPM-pension i utländska värdepapper.

Allt är säkert riktigt och rätt. Men utlänningars minskade intresse för svenska aktier i kombination med ett ökat svenskt intresse för utländska diton minskar omfånget på utlandsresenärens plånbok. Tough shit, som de skulle säga i amerikanska filmer.

Lena Mellin
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet