ABB gör jätteförlust

– men räknar med vinst i år

MIN EKONOMI

Den svensk-schweiziska industrikoncernen ABB redovisar en nettoförlust på 691 miljoner dollar för 2001.

Det kan jämföras med en vinst på 1 443 miljoner dollar året före.

  Intäkterna steg samtidigt med 3 procent till 23 726 miljoner dollar. Orderingången föll med 7 procent till 23 779 miljoner dollar.

Resultatet före räntenetto och skatt (EBIT) för 2001 blev en vinst på 279 miljoner dollar. Året före var vinsten 1 385 miljoner dollar.

Bakgrunden till det försämrade resultatet är bland annat ökade avsättningar för asbestskadestånd, nedskrivning av tillgångar samt kostnader och avsättningar för projektförluster, skriver ABB i bokslutet.

ABB räknar med att intäkterna under 2002 kommer att vara oförändrade jämfört med 2001. EBIT-marginalen för helåret väntas ligga i intervallet 4-5 procent.

"Jag räknar med att vi ska leverera en sund vinst 2002", skriver vd och koncernchef Jörgen Centerman i rapporten.

Målet att öka intäkterna med i genomsnitt 6 procent årligen under perioden 2001-2005 kvarstår oförändrat. EBIT-marginalen väntas nå 9-10 procent 2005.

TT