Percy Barnevik krävs på miljontals kronor

ABB vill ha pengarna tillbaka från före detta toppchefer

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

ABBs styrelse överväger att kräva tillbaka pengar från tidigare ordföranden Percy Barnevik och VD Göran Lindahl.

Barnevik har sedan 1996 fått motsvarande nästan 930 Mkr och Göran Lindahl 530 Mkr.

Enligt ABB har Barnevik sedan han slutade som VD 1996 fått pension och andra förmåner värda 148 miljoner schweicerfranc, knappt 930 Mkr. Lindahl, som avgick hösten 2000, har fått 85 miljoner franc, 530 Mkr.

"Dessa förmåner gjordes tillgängliga under förutsättning av vederbörliga godkännanden från styrelsen eller på grundval av styrelsens delegation", säger ABBs ordförande Jürgen Dormann i ett uttalande.

"Styrelsen har nu slagit fast att godkännandeprocedurerna för dessa förmåner var otillfredställande och att bolaget kommer kräva återbetalning för belopp som betalats ut utöver dess förpliktelser".

Externa expertutlåtanden

"Styrelsen kommer att diskutera återbetalningen med Barnevik och Lindhal och hoppas att frågan kan göras upp i godo", skriver ABB.

Styrelsen agerar efter en extern granskning under senare månader, samt efter externa expertutlåtanden.

Avslöjandet kommer några månader sedan Barnevik i november under dramatiska former lämnade ordförandestolen i sitt livsverk med omedelbar verkan.

Den styresle som ska diskutera Barneviks och Lindahls förmåner kommer att förändras efter bolagsstämman i mars, precis som ordförande Jürgen Dormann flaggat för.

Ledamöterna Gerhard Cromme, Robert Jeker och Edwin Somm ställer inte upp för omval, och kommer att ersättas av Roger Agnelli, Hans Ulrich Maerki, Michel de Rosen och Bernd W. Voss.

Kvar i styrelsen sedan tidigare sitter storägaren Martin Ebner och Jacob Wallenberg, samt ordförande Jürgen Dormann och VD Jörgen Centerman.

ekonomi24.se