Kan Telia och Tele2 räkna?

Snart finns det fler kunder än mobilanvändare

MIN EKONOMI

Hur räknar egentligen Jarnheimer, Nivert och Risfelt antalet mobilkunder?

När Tele2, Telia och Europolitan har fler mobilkunder än det finns potentiella mobilanvändare i Sverige, bör man ställa sig kritisk till hur de stora mobiloperatörerna räknar sina kunder.

Europolitan är den enda av de tre stora operatörerna i Sverige som valt att ge en mer rättvisande bild av kundstocken.

Hur många kunder har då de tre största mobiloperatörerna? Vid årsskiftet hade Telia, enligt helårsrapporten, 3,4 miljoner mobilkunder. Europolitan hade vid samma tidpunkt 1,1 miljoner kunder. Tele2 (Comviq), som dock inte har redovisat sitt bokslut, hade enligt niomånadersrapporten en kundstock på 2,4 miljoner. Summerar vi dessa finns, enligt de tre operatörerna, minst 7 miljoner abonnenter och telefonkortskunder i Sverige. Det innebär att 95 procent av alla mellan 10 och 80 år eller 80 procent av hela befolkningen är mobilkunder hos någon av operatörerna. Så är det självklart inte. Visst har Sverige en hög grad av mobiltelefonanvändare, men operatörernas strävan efter en stor kundstock ger en helt otroligt sned bild av mobiltätheten i Sverige.

För att leka med siffrorna kan vi anta att operatörerna behåller tillväxttakten i kundintaget under 2002, vilket dock inte är särskilt troligt. Men det innebär att alla äldre än 8 år skulle vara kund hos någon av operatörerna i slutet av året. Även om vi halverade kundtillväxten skulle mobiltätheten i Sverige, enligt dagens sätt att räkna kundstocken, ses som allt för overklig.

Europolitan redovisar, som enda operatör, antalet aktiva kunder. Definitionen lyder att en aktiv kund är en kund som har gjort ett debiterbart samtal de senaste tre månaderna. Enligt denna definition är 89 procent av Europolitans kunder aktiva. Tillämpar vi denna definition hos Tele2 och Telia närmar vi oss snabbt 6 miljoner aktiva mobilkunder på den svenska marknaden. Den här siffran bör vara ännu lägre eftersom Tele2 och Telia har en större andel kontantkortskunder, vilket är en grupp som har en lägre andel aktiva kunder än vad abonnenter har.

Men operatörernas sätt att räkna kunder slår hårt mot bedömningen av lönsamhet och jämförelse operatörerna sinsemellan. Två nyckeltal som används för att jämföra operatörerna är genomsnittlig intäkt per kund och månad samt antal samtalsminuter per kund och månad. Nyckeltalen kommer att variera beroende på hur man definierar en kund. Europolitan som ändå avslöjar vad en aktiv kund är redovisar däremot inte hur det påverkar nyckeltal som relateras till kunden.

I slutet av 90-talet var det tillväxt som gällde och operatörerna värderades efter antalet kunder. Nu är det dock lönsamheten som ligger i fokus och därmed blir genomsnittlig intäkt per kund och månad ett högst intressant nyckeltal. Det talar för att operatörerna måste börja redovisa en mer rättvisande bild av sin kundstock.

När det finns fler redovisade kunder än potentiella mobilanvändare i Sverige bör opertörerna inse problemet, och där befinner vi oss inom ett eller två år.

Alexander Zetterquist