Fem bolag delade upp asfaltsjobben mellan sig

Kartell-skandalen växer

MIN EKONOMI

Kartellskandalen växer. Nya dokument avslöjar nu hur minst fem asfaltsbolag delat upp kommuner och arbeten i Mellansverige mellan sig.

I de handskrivna papperna står priser, platser och datum - och vem som ska få vilket uppdrag.

Ann-Christin Nykvist.

Det är SVT:s Rapport som kommit över handlingar där det anges vilka av bolagen NCC, Skanska, Vägverket produktion, Peab och lilla Kvalitetsasfalt, som skulle få uppdragen och till vilket pris.

Hade hemliga möten

Ett exempel i dokumenten visar gatureparationer och nya busshållplatser i Linköpingsförorten Djungsbro. Arbetet gick till Skanska för 4 480 000 kronor - med konkurrenternas goda minne.

Dokumenten är skrivna under hemliga möten mellan entreprenörerna i branschen. De har överlämnats till åklagare av en före detta NCC-chef som själv var med och gjorde upp affärerna.

Nio företag misstänks

NCC-chefen är misstänkt för bedrägeri i samband med luftfakturering. Luftfakturorna har i vissa fall använts för betalning till bolag som dragit sig ur budgivningen.

Konkurrensverkets generaldirektör Ann-Christin Nykvist har inte själv sett de handskrivna papperna - som ligger hos åklagaren - men säger till Aftonbladet att verket misstänker nio företag för kartellbildning.

- Det är klart att det här också intresserar oss om det finns information i dokumenten som vi inte känt till tidigare. I övrigt har jag inga kommentarer, säger hon.

Konkurrensverkets utredning väntas bli klar först i slutet av året.

Petter Ovander