”Jag är beredd att diskutera min pension”

Göran Lindahl avvisar inte ABB:s krav

MIN EKONOMI

Göran Lindahl är beredd att diskutera sin pension på 530 miljoner kronor med ABB:s styrelse.

Den förre ABB-chefen säger också att han visste om att frågan låg på styrelsens bord redan i december.

”Jag mötte bolagets representanter och indikerade min vilja att diskutera alla frågor med ABB och bemöta dem konstruktivt”, säger Göran Lindahl enligt den brittiska tidningen The Times.

Göran Lindahl ser däremed ut att vara mer kompromissvillig än Percy Barnevik, som i ett uttalande endast säger att pensionen var "resultatbaserad och i enlighet med ingångna avtal".

"Pinsamt"

Göran Lindahls uttalande kommer via Anglo American, den brittiska gruvjätte han i vår blir ordförande för, och The Times konstaterar att superbonusen från ABB är en fråga som kan bli "pinsam" också för Anglo American.

Göran Lindahl säger sig ha blivit informerad om frågan av ABB i december. Sannolikt informerades även Percy Barnevik samtidigt – och det kan därmed antas att Barnevik, vars pension från ABB uppgår till drygt 900 miljoner kronor, visste att informationen om jättepensionen var på väg ut när han avgick från posten som Investors ordförande.

ABB:s jättepensioner uppmärksammas även i amerikansk press. En intressant detalj som plockas upp av Wall Street Journal är att det är ordförande Jürgen Dormann och ledamoten Martin Ebner som sitter i ABB:s kompensationskommitté.

Martin Ebner är ABBs störste ägare, och har hårt drivit frågan om ökad genomlysning i bolaget.

Läs mer om ABB-pensionerna

ekonomi24.se