"Pensionerna är vansinniga"

Aftonbladets Lena Mellin om fyra frågor som fantasiavtalen väcker

MIN EKONOMI

ABB-direktörernas pensioner är vettlösa. Att en fullt frisk och arbetande 61-åring får 180 miljoner om året i pension är ekonomiskt vansinne. Och djupt stötande.

Skiten stänker rakt upp i famnen på familjen Wallenberg.

Sedan Percy Barnevik, 61 år i går, lämnade jobbet som koncernchef i ABB för fem år sedan har han varit styrelseordförande i Investor, Sandvik, ABB och Astra Zeneca. Uppdragen är välavlönade.

Samtidigt har han kvitterat ut historiens högsta pension från ABB. Totalt 900 miljoner kronor vilket motsvarar 180 miljoner om året eller 15 miljoner i månaden.

Hårresande att avtalen kommit till

Barneviks efterträdare som ABB-chef blev Göran Lindahl, 57, även han fullt frisk och mitt i arbetslivet. Hans pensionsförmån uppgår till en halv miljard kronor. Av ABB:s kryptiska meddelanden framgår inte om hela summan redan utbetalats. I så fall gapskrattade Lindahl hela vägen till banken. Det är bara ett år sedan han slutade som koncernchef.

Att ABB nu kräver att delar av summan återbetalas är inte det mest uppseendeväckande. Mest förvånande är att de hårresande pensionsavtalen över huvud taget har kommit till stånd. Någon eller några tappade hela huvudet rakt ner i bordet.

De vettlösa pensionsavtalen reser en rad frågor av vilka mycket få går att få svar på i dag. Muren av tystnad är kompakt och huvudpersonerna själva är lägligt på resa. Självklart är det ytterst oklart var de befinner sig.

Varför offentliggörs uppgifterna?

Uppenbarligen misstänks inget brott, i så fall hade polisen kopplats in. Tankar på att lösa tvisten internt har antingen övergivits eller bedömts som orealistiska.

Motivet är alltså att skada. Framför allt Percy Barnevik men också Göran Lindahl.

Operationen förefaller ha lyckats över förväntan. Den ansedda brittiska affärstidningen Financial Times skriver att "det fanns en tid då svenskar trodde att enda skälet att herr Barnevik inte gick på vattnet över till Danmark var att han inte hade tid. I dag skulle han sjunka som en sten".

Vilka tog besluten?

ABB vet men säger ingenting utom att "godkännandeprocedurerna var otillfredsställande". Det låter som Barnevik var snäll mot Lindahl och någon annan var lika snäll mot Barnevik. Uppenbart är i alla händelser att gruppen som känt till guldavtalen varit mycket liten och att man känt ett behov av att skrubba varandra på ryggen.

Varför har ingen upptäckt det tidigare?

Internkontrollen har brustit. Eller också är pensioner i miljardklassen vardagsmat på ABB-högkvarteret i Zürich.

Vad händer nu?

Lika oklart det. Ägarna, varav den största är schweizaren Martin Ebner, har ett hästjobb framför sig. Gigantiska skadeståndsanspråk i USA och en förlust på 7 miljarder kronor är inget bra utgångsläge. Tvisten med företagets tidigare ledning gör inte saken bättre.

Skiten stänker rakt in i Wallenbergsfärens innersta cirklar. ABB ingår i familjeimperiet, Jacob Wallenberg sitter i styrelsen, Percy Barnevik har tjänat familjen i närmare trettio år.

Världens vettlösaste pensionsavtal har ingåtts i Wallenbergbolag och familjens egen "golden boy" är förmånstagare. Det ser illa ut.

...och här några andra toppchefer med guldkantade avtal

Läs mer om ABB-pensionerna

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM