Sparkad – då steg kursen

Percy Barneviks aktievärde ökade med två miljoner

MIN EKONOMI

Percy Barnevik fick sparken från Investor för att han tagit emot en pension på över 900 miljoner i ABB.

Då steg aktiekursen.

Och vips hade nyheten om att han sparkats gjort Barnevik två miljoner kronor rikare - som aktieägare.

Foto: scanpix
AKTIEKLIPPET När Percy Barnevik fick sparken från Investor på grund av sin 900 miljonerspension – ökade hans aktier i värde när kursen steg .

När ABB:s styrelse gick ut med nyheten om pensionsavtalet värt 900 miljoner kronor i pensionspengar befann sig Barnevik i Sandviken, på styrelsemöte för att bevaka en del av sina svenska intressen.

Numera är han endast hedersordförande i Sandvik men äger fortfarande 150 000 aktier värda omkring 35 miljoner kronor.

Barnevik har alltid satt en ära i att äga andelar i de företag han leder. Eftersom hans spelplan under två decennier varit det svenska näringslivet är den svenska portföljen ansenlig.

De dryga miljonen aktierna i Investor är Barneviks största investering. Dem köpte han 1997 när han tillträdde som ordförande för Wallenbergarnas flaggskepp, strax efter att pensionsavtalet med ABB var i hamn.

Aktieportföljen har halverats

Han äger också drygt 60 000 aktier i Saab och har en mindre post i verkstadsföretaget Seco Tools.

Men i samma takt som han lämnat styrelseuppdrag i Sverige den senaste tiden har han också passat på att nästan halvera sin svenska portfölj.

På ett halvår har han gjort sig av med aktier i ABB, SKF och Astra Zeneca till ett värde av drygt 100 miljoner.

Även hans rika fastighetsbestånd har minskat. Huset i Gamla stan i Stockholm, egendomen i Västervik och flera på andra håll har sålts av. Hans företag betalade 68 000 kronor i fastighetsskatt år 2000.

Fastighetsskatt är den enda skatt som Barnevik betalar till den svenska staten. Percy Barnevik återfinns i skatteregistret endast i form av 8 614 kronor i fastighetsskatt för huset i Kämpersvik år 2000.

Så mycket tjänade han i svenska styrelsearvoden förra året

Dennis Larsson, Lena Olsson, Jessica Ritzén, Peter Wennman