Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Min Ekonomi

Vad gör de med alla pengarna?

    Slutna sällskap där man dunkar varandra i ryggen. Där man tycks ha tappat begrepp om hur mycket 100 miljoner kronor egentligen är.

    Vad händer när näringslivets toppar beviljar varandra pensioner i mångmiljonklassen?

    Aftonbladet har frågat fyra experter.

 Hur är det möjligt att få sådana här pensionsavtal?

- De stora aktieägargrupperna har inget inflytande och avtalen görs upp i slutna kretsar. CH

- Hos många människor med höga positioner finns ofta en strävan efter makt och pengar. Det är viktiga drivkrafter för dem som företagsledare, men då har styrelsen ett ansvar att sätta gränser. RW

  Hur går diskussionerna när sådana här pensionsavtal sluts

- Vd:n vill ju ha så mycket som möjligt. Sedan finns problemet i Sverige med få individer på många positioner. Man sitter i varandras styrelser och smörjer varandras ryggar. RW

  Hur tänker man när man tycker sig vara värd så här mycket pengar?

- Min känsla är att de här herrarna är övertygade om att utan dem skulle de här bolagen falla ihop i morgon dag. CH

- Det har inte tänkts. Jag skulle inte vara förvånad om man inte har ägnat det här så stort intresse. TB

- Man lever i sin egen värld och har andra belopp som referenspunkter. Om du som företagsledare leder koncerner som omsätter miljarder blir miljoner en droppe i havet. RW

  Varför är detta stötande?

- De här beloppen är så orimligt stora jämfört med hur andra belönas. Det krävs att man själv ska hålla tillbaka lönekraven och de som säger det gör det inte själva. Det här är vad man lär barn. Varenda förälder vet att barnen tittar på hur man gör - inte vad man säger. RW

  Hur påverkar det samhället?

- Risken är att alla chefs- och ledarpersoner dras över en kam. Det kan drabba valdeltagandet. "Varför ska jag bry mig - det går ju inte att lita på dem." Den uppdelningen är farlig ur demokratisynpunkt. TB

  Vad betyder chefspensioner i den här klassen för ett företags rykte?

- Ofta är ledarna starka symboler som bär varumärket och ABB har ju varit mycket Percy Barnevik. Ett varumärke är ganska känsligt. Det beror på hur det här hanteras, men det är ingen positiv påverkan direkt. M S-M

  Räcker det för att rädda varumärket att man gör sig av med Percy Barnevik?

- Nej. Jag tror det krävs att man går ut och berättar hur man tänker. Det bästa sättet att rädda sitt varumärke är att vara öppen och återskapa ett förtroende. M S-M

  Skaffar man sig en syndabock nu när Percy Barnevik får gå?

- Precis. Jag tror framför allt att Investor vill att Barnevik ska bli syndabocken. Det krävs att man gör upp med hela den här snyltarkulturen. CH

  Blir det fler mångmiljonpensioner?

- Ja. Det finns något som kallas skuldaversion, om någon har gjort dig en tjänst så gör du en tjänst tillbaka för du hamnar i tacksamhetsskuld. Problemet är att en psykologisk mekanism gör att vi återgäldar med ett större belopp. RW

  Kommer något att förändras nu?

- Ett och annat avtal kommer att skrivas om och jag tror att ägarna blir mer aktiva. TB

- Näringslivet har alltid en lista med krav på regering och politiker. Jag tycker politikerna skulle säga att här har vi ett stort problem och om ni inte gör något åt det, så är det ointressant att ha en dialog med er. CH

- Vi kan dra paralleller med politikerföraktet - nu har näringslivet lagt grunden till företagsledarförakt. RW

  Vad gör de med alla pengarna?

- Ingen aning. De kan näppeligen ha någon motiverande funktion. Percy Barneviks liv går inte att leva bekvämare med den här extra miljarden. Jag tror inte ens han kommer att märka den, det har enbart med status att göra. TB

Malin S Ånell
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet