Därför backar Wallenbergarna

MIN EKONOMI

Näringslivet genomför nu en oordnad reträtt från allt vad pensionsavtal heter.

Förklaringen stavas rädsla. Wallenbergsfären behöver hjälp av regeringen.

Jacob Wallenberg vill ha en tillväxtpakt med regeringen. Investor publicerar löner, pensioner och andra förmåner för styrelse och ledning en månad innan de måste. Svenskt Näringslivs ordförande Sören Gyll kräver tak för direktörernas pensioner. Göran Thunhammar, vd i samma organisation, understryker att hans medlemmar i genomsnitt har sju anställda och får klara sig utan fantasilöner eller guldpensioner.

Kort sagt genomför näringslivet en reträtt som för tankarna till kalabaliken i Bender. Bättre fly än illa fäkta.

Normalt har näringslivet stor förståelse för höga ersättningar. Hög arbetsbelastning, kombinerat stort ansvar och brist på anställningstrygghet brukar anges som förklaringar. Men så är det alltså inte nu. Tvärtom försöker ansvariga att bräcka varandra i försöken att distansera sig från rekordpensionerna i ABB.

Egentligen borde man ha anat vad som skulle hända redan förra veckan. Då tog nämligen statsminister Göran Persson till orda:

- Sverige har blivit stämplat av allt detta och det är av nationellt intresse att förtroendet återupprättas för svenskt näringsliv. Jag betraktar situationen som allvarlig, mycket allvarlig.

Varningsklockorna började ringa gällt i direktörsrummen. Näringslivet, framför allt Wallenbergsfären, är beroende av att regeringen ställer upp för dem.

SNär Göran Persson besökte Kina 1996 ingick 60 framstående företagsledare i delegationen. Statsministern agerade dörröppnare för exportavtal med det gigantiska statsdominerade kinesiska näringslivet.

SLikadant var det i Sydafrika tre år senare. 100 personer från näringslivet följde med när Sverige genomförde sin hittills största pr-satsning utomlands. Sydafrika sågs som första steget av en inmarsch för svenska företag i hela södra Afrika.

SExporten av Jas är ett annat område där framför allt Wallenbergdominerade Saab behöver hjälp av regeringen. Med tanke på att både Polens och Ungerns premiärministrar nyligen besökt Sverige förefaller nya affärer vara i stöpsleven.

Men allra mest behöver näringslivet regeringen som murbräcka i Bryssel.

En expertgrupp i EU-kommissionen lade nyligen fram förslag som i praktiken upphäver uppdelningen av aktier i röstsvaga B- och röststarka A-aktier, ett system som tillämpas i sex av tio svenska börsbolag, vid företagsköp.

Genomförs förslaget rämnar Wallenbergimperiet. Dess dominans bygger på att betala lite för mycket makt. Exempelvis kontrollerar sfären bara 5 procent av kapitalet men 39 procent av rösterna i Ericsson.

Regeringen står hittills bakom Jacob Wallenberg som nyligen själv besökte Bryssel för att informera om konsekvenserna. Men stödet riskerar att svikta om man tycker att direktörerna beter som svin.

Därav den oordnade reträtten från guldpensionerna i ABB. Som vanligt handlar det om pengar och makt.

Lena Mellin