Den nya pensions-skandalen

Skillnaderna ökar mellan arbetare och tjänstemän

MIN EKONOMI

Percy Barnevik fick 930 miljoner kronor i pension efter 17 år på ABB.

Aftonbladet kan i dag

avslöja en ny pensionsskandal. Men den handlar om skillnaderna mellan

arbetarnas och tjänstemännens avtalspension.

De ökar, trots ett relativt nytt LO/Saf-avtal. Samma lön ger tjänstemannen

dubbelt så hög avtalspension som arbetaren.

En tjänsteman är värd tre gånger mer än en arbetare som pensionär.

Även om de tjänar lika mycket.

Aftonbladet kan i dag avslöja de orättvisa pensionsavtalen som det talas tyst om.

Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
En av förlorarna Björn Fredblad är massaberedare. Hans avtalspension kan bli hälften av en tjänstemans, trots lika lön.

Det är ingen hemlighet att löneklyftan mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka. I år tjänar tjänstemännen i snitt 36 procent mer än en vanlig arbetare.

Däremot är det få som känner till att inkomstskillnaderna kan bli ännu större efter arbetslivets slut.

På grund av en inbyggd orättvisa i pensionsavtalen kan de flesta tjänstemän se fram emot flera tusenlappar mer i månaden än arbetare.

"Solklart sämre avtal"

Även om de jobbat lika länge och tjänat lika mycket.

- Det är solklart att arbetarna har ett sämre avtal, den enda ljusglimten är att de nu tjänar in sin pension redan från 21 år, säger Eva Adolphson, försäkringsexpert på Länsförsäkringar.

Avtals- eller tjänstepensionen är en kollektivreglerad pension som arbets-

givaren betalar in. Få känner till pensionen men när vi blir gamla är den en avgörande faktor till om ålderdomen blir guldkantad eller inte. Tjänstepensionen kan utgöra en fjärdedel av den totala pensionen vid sidan av inkomstpensionen och premiepensionen.

Fackförbunden har tecknat olika förmånliga avtal med arbetsgivarorganisationerna.

Den granskning av avtalen som Folksam gjort på uppdrag av Aftonbladet visar tydligt att LO/SAF-avtalet är det klart sämsta. Det garanterar inte en miniminivå som till exempel tjänstemännens ITP-avtal, utan är i stället premiebaserat.

- Undersökningen visar tydligt att framför allt arbetare med en hög lön förlorar pengar, säger Thomas Månsson, försäkringsexpert, Folksam.

Björn Fredblad jobbar som massaberedare på Gustavsbergsfabriken och tjänar cirka 19 000 kronor i månaden.

Knappt hälften i pension

Han riskerar att få knappt hälften så stor avtalspension som en tjänsteman med samma lön på fabriken får.

Det handlar om cirka

3 000 kronor. I månaden.

- Det är mycket större skillnad än jag trodde. Det känns inte bra, men det är bara ännu ett tecken på att klassamhället finns kvar. Dessutom blir arbetare utslitna fortare och orkar sällan jobba lika länge.

Björn Fredblad är bara 28 år men litar inte på att ålderdomen är säkrad. Sedan ett år tillbaka sparar han 200 kronor i en privat pensionsförsäkring.

- Jag vill kunna leva även efter pensionen och bjuda barnbarnen på glass utan att det svider i plånboken.

Jessica Ritzén