Hårfin gräns mellan kreativ bokföring och bedrägeri

MIN EKONOMI

Att nämna bolag som Enron, Global Crossing och Computer Associates får investerare att rysa.

Oron för nya konkurser och redovisningsskandaler på marknaden är stor.

Vilket företag står i tur för att bli anklagad för kreativa bokföringsmetoder?

Eller ännu värre, vem är näst att gå i konkurs?

Idag har den kreativa bokföringen en negativ stämpel på sig, vilket också är befogat. Kreativiteten har använts i flera fall för att vilseleda marknaden och andra intressenter i företagen.

Problemet är att gränsen mellan kreativ bokföring och bedrägeri kan många gångar vara hårfin. I de fall som uppdagats har företagen dolt skulder, jämnat ut intäkter mellan åren och mycket mer.

Den amerikanska finansinspektionen, tillsammans med FBI, utreder redan flera bolag som misstänks ha gått över gränsen, från det kreativa till det kriminella.

Redovisningsoron och konkursskandalerna har sänkt sentimentet rejält bland investerarna. Under februari föll börsen kraftigt inledningsvis och den senaste veckans uppgång har inte varit tillräcklig för att återhämta hela fallet.

Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsen fallit med över sex procent. Men inför mars ser det ljusare ut och det finns mycket positiv statistik, främst från USA, som ska bakas in i kurserna.

Statistiken har bäddat för en återhämtning på börserna. Förra året avslutades starkare än vad bedömare räknat med. Den amerikanska ekonomin visade på en oväntad tillväxt under fjärde kvartalet, enligt de preliminära siffrorna.

Några siffror som troligen kommer att revideras, men fortfarande hålla sig över nollstrecket.

Därefter har positiva makroindikationer, framför allt från den amerikanska ekonomin, avlöst varandra. Konsumtionen är dock fortfarande ett frågetecken.

Tisdagens något svagare siffror över de amerikanska konsumenternas förtroende för ekonomin bör egentligen inte komma som någon överraskning. Det negativa börsklimatet drar ner hushållens förväntningar om framtiden. Samtidigt hade tidigare siffror under februari indikerat en svagare utveckling för månaden.

I USA visar industrin på en återhämtning, lagernivårerna har börjat återgå till mer sunda nivåer och indikerar att fabrikerna snart kan börja öka produktionen.

Samtidigt har statistiken visat på att företagens kostnader för att producera varor och tjänster har fallit samtidigt som produktiviteten i fabrikerna har ökat. Det skapar gynnsamma förutsättningar till lönsamhetsförbättringar i företagen.

Det här ger en mer optimistisk bild av framtiden och skapar framför allt en grund för att företagen snart ska börja anställa igen.

I takt med en ljusare konjunkturbild, framför allt i en den så viktiga amerikanska ekonomin, skapar det förutsättningar för ett mer optimistisk börs. Marknadens oro för nya konkurser och kreativa redovisningsmetoder har varit befogad. När denna oro lagt sig finns goda möjligheter till uppgång på börserna.

Marknaden är känslig för negativa nyheter och det krävs att de positiva nyheterna får effekt för att sentimentet på marknaden ska stiga. Här kan företagens rapporter och vägledning inför kommande kvartal hjälpa till. Flera bolag målade upp en svag bild inför första kvartalet, vilket snabbt diskonterades av den kortsiktiga marknaden. Det bör har skapat ett visst utrymme för positiva överraskningar i samband med eller inför rapporterna. Risken ligger delvis i fortsatta redovisningsskandaler och nya konkurser.

Alexander Zetterquist

ARTIKELN HANDLAR OM