Binda eller inte - här är experternas bästa råd

MIN EKONOMI

Bengt Edholm, finanschef, Stadshypotek:- Rörlig ränta har varit billigare historiskt sett. Har man en hushållsekonomi där boendekostnaden inte utgör en så stor del så kan man välja rörligt. Då har man råd även om räntorna går upp. Men den som väljer rörlig ränta måste vara aktiv och följa med i vad som händer i omvärlden.

- Bundet ger större trygghet. Men man kan ju också dela upp lånen så att man har en del rörligt och en del bundet.

Anna Bäcklund, chef för Familjeekonomi, Nordea: - För den som funderar på att binda sina bostadslån kan det vara hög tid att göra det nu. Men man bör låta sin egen situation bestämma om man ska välja bunden eller rörlig ränta. Har man små marginaler kan det vara tryggt med bunden ränta eftersom man då vet den exakta räntekostnaden under den period man valt att binda räntan.

- Ett alternativ kan vara att ha en del med rörlig ränta och en del med bunden ränta.

Björn Elfstrand, försäljningschef, Spintab: – Vi utgår alltid från respektive kunds ekonomi. Om du har väldigt gott om pengar kan man välja rörligt. Då kan man ta den risk som en räntehöjning innebär.

– Men har man inte gott om pengar kan det vara bättre att ha en del rörligt och en del bundet. Då undviker man också risken att behöva lägga om hela sitt lån samtidigt.

Mats Wester, chefredaktör, Sparöversikt W-rating: – Har man marginaler så att man har råd med en räntehöjning så kan man välja rörligt. För även om skilnnaden mellan rörliga och fasta räntor antagligen kommer att minska under året, bör rörliga räntor vara billigast i längden. I grunden är det ändå hur familjens ekonomi ser ut som är viktigast. Ju mindre pengar man har, desto känsligare är man för oförutsedda utgifter. Då kan det vara bra att gardera sig mot stigande räntekonstnader.

– Men man ska tänka på att inte binda allt på en tidsperiod, till exempel fem år. För då kan man åka på en verklig smäll när lånet löper ut.

Anette Holmqvist