Han hjälper dig att få ner elpriset

MIN EKONOMI

Här är goda råd gratis.

I morgon öppnar Konsumenternas elrådgivningsbyrå i centrala Stockholm

-Viktigaste rådet är att man ska ifrågasätta sitt tillsvidarepris, säger chefen Bo Hesselgren.

Foto: hanna teleman
HAN GER RÅD - GRATIS I morgon öppnar Elrådgivningsbyrån. Vilsna elkunder ska få hjälp att sänka sina elkostnader av bland annat byråns chef Bo Hesselgren. I många kommuner finns också kommunala energirådgivare som kan ge gratis råd och hjälp. De nås ofta över kommunens växel.

Nu får fler hjälp att välja el. Till Elrådgivningsbyrån kan man vända sig med frågor och klagomål. Bakom byrån står branschorganet Svensk Energi tillsammans med Konsumentverket och statliga Energimyndigheten.

Bo Hesselgren, som kommer från Konsumentverket, radar upp några vanliga problem: obegripliga elräkningar, bolagsbyten som inte fungerar, ersättning vid elavbrott. Och så de grundläggande frågorna: Ska jag byta, vad är billigast och hur byter jag?

Här är några svar:

Vad gör jag om bytet av elbolag drar ut på tiden?

- Om man drabbas ekonomiskt bör man begära ersättning. Om man begärt ett byte till en billigare elleverantör och lämnat alla uppgifter som behövs, och bytet inte utförs inom cirka en månad, kan man ha rätt till ersättning för den förlust det innebär.

Kan jag få ersättning för elavbrott?

- Man har normalt rätt till ersättning för skador i samband med ett oplanerat avbrott. Efter press från regeringen har de stora nätbolagen infört garantier. De betalar ut ett schablonbelopp efter en viss tids elavbrott. Saknas en sådan garanti måste man begära ersättning och precisera kostnaderna, t ex för mat som förstörts i frysen.

Hur ska jag hitta det billigaste alternativet?

-Vi kommer att ge rådet att man går in på Konsumentverkets sajt för jämförelse av elpriser. Där kan man knappa in sin egen förbrukning och se vad olika bolag erbjuder.

Vad ska de göra som inte kan använda internet?

-De kan skriva eller ringa till bolagen. Vi kommer att ta fram listor över vilka leverantörer som finns.

Är det viktigt att välja?

- För dem som har stor förbrukning är det viktigt att kolla upp sina avtal. Det är inte självklart att man ska byta leverantör. Men har man inte träffat något avtal alls med sin elsäljare har man ett tillvidarepris som vanligen ligger högre än avtal. De som inte gör något riskerar att bli förlorarna.

Ska jag välja rörligt pris eller bundet?

- Jag vågar inte ge några bestämda råd om det. Vill du ha tryggheten att veta vad det kostar ska du välja bundet avtal, men det är inte säkert att det blir billigast. Det viktigaste rådet är att ifrågasätta sitt tillsvidarepris.

Lena Anderfelt, Lennart Arnstad