Billigare el – med ett samtal

Här kan du se hur mycket du tjänar

MIN EKONOMI

Vi betalar för mycket för elen. Det handlar om tusenlappar per hushåll och år.

I går berättade vi att elkostnaderna kan sänkas med upp till 20 procent om elbolagen slutar med de preliminära räkningarna.

I dag fortsätter Aftonbladets konsumentreporter Lena Anderfelt och bostadsreporter Lennart Arnstad granskningen. De visar hur du kan sänka dina elkostnader - med ett enda telefonsamtal. Lyft luren, ring ditt elbolag och begär att få ett avtal. Så lätt kan du sänka elkostnaderna med minst ett par hundra kronor.

Men de flesta har inte brytt sig. Eller inte förstått.

Det tjänar de stora elbolagen miljoner på.

När elmarknaden avreglerades för några år sedan, betydde det att vi fritt skulle kunna bestämma av vem vi vill köpa vår el.

Men det har varit krångligt ända från start.

Du ska välja mellan cirka 120 olika bolag som säljer el. Men varken myndigheterna eller branschen kan förse konsumenten med en lista på de olika bolagen och vad de tar betalt.

Du måste själv ringa runt eller söka prisuppgifter på nätet.

Det kan vara en förklaring till att bara var tredje elkund hittills har brytt sig om att byta - eller omförhandla sitt avtal.

De trogna kunderna får betala överpris

En annan förklaring kan vara att många inte förstått att den som inget alls gör får betala det allra högsta priset.

Man behöver nämligen inte alls byta bolag för att sänka sin kostnad. Det räcker att kontakta det elbolag man redan har och begära att få teckna ett avtal om priset. Då får man billigare el.

De flesta bolag erbjuder 1-, 2- eller 3-årsavtal eller avtal om rörligt pris.

Den som inte tecknar avtal har i stället ett så kallat tillsvidarepris. Hos de allra flesta bolag ligger det en bra bit högre. Elbolagen motiverar det högre priset med att dessa är "osäkra" kunder som när som helst kan byta. I verkligheten är de ofta trogna gamla kunder som snällt betalar överpris år eller år.

Vattenfall producerar mer än hälften av all el som används i Sverige. Men hur många av Vattenfalls kunder som inte tecknat avtal utan betalar det dyrast elpriset, tillsvidarepriset, är hemligt.

- Konkurrensskäl, förklarar Gerth Honnér, informationschef.

- Men de allra flesta som inte tecknar avtal har mycket låg elförbrukning. De bor i lägenhet och skulle kanske tjäna någon hundralapp om året. Hos dem är intresset väldigt lågt. Det är storförbrukarna, villaägare med elvärme, som tecknar avtal.

Men det är lågförbrukarna som är flest.

Krångligare - men du tjänar mer

En vanlig Vattenfallkund som bor i lägenhet och har en normalförbrukning av el, tjänar enligt Aftonbladets beräkning (se tabell) 370 kronor om året på att lyfta luren och begära ett avtal om rörligt pris med Vattenfall. Inte bara förbrukningspriset utan också den fasta årsavgiften sänks då.

Rörligt pris är precis som rörlig ränta. Den ändras efter priset på elbörsen. Hittills i år har priset gått ner, efter att ha stigit kraftigt förra året.

Avtal på ett år är säkrare men ger något lägre besparing.

Med rörligt pris är det också lättare att byta helt, till ett billigare elhandelsbolag. Det är krångligare men vinsten blir också större. För kunden.

Lena Anderfelt, Lennart Arnstad