Frågetecknen hopas kring Ericsson

MIN EKONOMI

Så här en vecka efter Ericssons mardrömsrapport hopas frågetecknen på börsen.

Många blickar riktas bland annat mot Ericssons jätteemission. Vad ska Ericsson göra med en större kassa? Förvärv eller täppa till en blödande verksamhet är två sätt att bränna pengarna.

Det är under förutsättning att pengarna dansar in på Ericssons konto. Men det handlar om 30 miljarder kronor och Ericsson är inte det enda företag som frågar börsen om pengar. Under våren ska Alfa Laval noteras, vilket innebär att marknaden ska ut med 7-8 miljarder kronor.

Därefter följer en rad bolag som vill in på börsen eller redan noterade bolag i akut kapitalbehov.

Kommer det att ske ett maktskifte i samband med emissionen? Det förs en livlig debatt kring röstskillnaderna mellan Ericssons A- och B-aktier och utgången är högst osäker.

Investor och industrivärden, som äger närmare 67 procent av rösterna i Ericsson, har ställt sig bakom emissionen. Problemet är att de endast står för 7 procent av kapitalet. Det innebär att övriga ägare ska stå för huvuddelen av emissionen, vilket motsvarar närmare 28 miljarder.

Dilemmat ligger alltså i att de två storägarna, Industrivärden och Investor, behåller makten i bolaget samtidigt som övriga institutioner och småsparare ska fylla på Ericssons kassa.

Ska man ställa upp med kapital till ett företag som inte har gett någon avkastning i aktien de senaste två åren? Ericssons aktieägare har under denna period fått se värdet på sina aktier falla med närmare 90 procent.

Osäkerheten späs dessutom på av de otydliga motiv som ligger bakom emissionen.

Det mest önskvärda motivet kanske ändå är att Ericsson använder pengarna till ett strategiskt förvärv. Ett mer otrevligt scenario uppstår om pengarna måste användas till att täta sprickor i Hellströms badkar (Kurt Hellström har vid flera tillfällen jämfört Ericssons utveckling som en "utdragen badkarskurva").

Hur Ericsson använder pengarna kommer att få betydelse för framtida kursutveckling.

Kommer Ericssons aktieägare att ställa upp? Med dagens dystra bild av telekombranschen är Ericsson knappast den mest attraktiva placeringen.

Samtidigt är många säkert tveksamma till de otydliga motiven kring emissionen.

Det faktum att villkoren ännu inte har presenterats gör frågan knappast lättare för aktieägarna. Röstskillnaderna är klart ett problem för Ericsson, vilket också försvårar ägarnas ställningstagande.

Den hårda kritik som riktas mot röstskillnaderna kan mycket väl ändra förutsättningarna för emissionen. Det kan därmed bli svårt för Ericsson att charma sina aktieägare och få dom att ställa upp med mer kapital.

Men om Ericsson lyckas lär vi få veta först på bolagsstämman som så högtidligt ska hållas på svenska flaggans dag.

Alexander Zetterquist