Nordea köper polsk bank

Får aktiemajoriteten i LG Petro Bank

MIN EKONOMI

STOCKHOLM

Bankkoncernen Nordea har köpt aktiemajoriteten i den polska banken LG Petro Bank för knappt 1,2 miljarder kronor. Därmed stärker Nordea sin ställning på den polska bankmarknaden.

Säljare är det koreanska företaget LG som säljer hela sitt aktieinnehav eller 54,3 procent av aktierna i LG Petro Bank.

Köpeavtalet med koreanska LG är bland annat villkorat av att Nordea tillåts lägga ett uppköpsbud på hela banken. Övriga aktieägare i LG Petro Bank är tre polska företag samt en antal mindre aktieägare.

LG Petro Bank har över 160 000 privatkunder och är representerad i alla större polska städer. Kontorsnätet består av 29 bankkontor och 17 hypotekskontor. Banken har 800 anställda.

Nordeas plan är att så snart som möjligt slå samman LG Petro Bank med det egna bolaget Nordea Bank Polska.

- Förvärvet av LG Petro Bank kommer i ett läge när Polens EU-inträde är nära förestående och landets ekonomi är på väg att återhämta sig. Genom transaktionen skapas en stabil grund för Nordeas fortsatta expansion i Polen säger Thomas Neckmar, chef för regionbank Baltikum och Polen.

Nordea har fått garantier av koreanska LG om rätt till kompensation för eventuella kreditförluster som uppstår inom 18 månader.

Affären är bland annat villkorad av godkännande från polska myndigheter och svenska Finansinspektionen.

Nordea räknar med att LG Petro Bank ska bidra positivt till intäkterna inom cirka två år, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM