Folksam nära att gå omkull

MIN EKONOMI

Försäkringsjätten Folksam var nära att gå omkull före årsskiftet.

Två snabba affärer räddade bolaget, skriver Dagens Industri.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Vd Tore Andersson.

Utan ett par snabba åtgärder i december hade Folksams sakförsäkringsbolag blivit insolvent. Det betyder att kapitalbasen skulle ha understigit den gräns som myndigheterna kräver för att garantera försäkringstagarnas krav.

I det läget hade Finansinspektionen fått gå in och tvinga Folksam Sak att restaurera ekonomin.

Klarade sig med ett nödrop

Folksam gjorde två snabba aktioner i slutet av december för att klara sig undan Finansinspektionens klor, skriver Dagens Industri.

Dagarna före jul inledde man förhandlingar om att överlåta förlustbolaget Folksam International till fyra privatpersoner.

Avtalet undertecknades den 27 december och innebar att bolagets förluster togs bort från Folksam Saks balansräkning.

Lån blev till eget kapital

I mitten av december omvandlades också ett förlagslån på två miljarder kronor från Folksams livförsäkringsbolag till så kallat garantikapital. Pengarna blev därmed en del av det egna kapitalet.

Utan transaktionen hade Folksams Saks eget kapital varit negativt.

Folksams vd Tore Andersson säger till DI att Folksam Sak inte alls var illa ute.

- Det är väldigt mycket "om inte det" och "om inte det" i det du säger. Det är därför man agerar i ledningen för ett bolag.

Jens Kärrman