Ehrlings avhopp början till slutet?

”Räddningen för SAS är att hon kommer tillbaka”

MIN EKONOMI

SAS kris är djupare än någonsin.

Marie Ehrlings avgång kan vara sista spiken i kistan.

Nu fruktar många att bolaget säljs ut – bit för bit.

– Om det fortsätter så här finns inte SAS om ett och ett halvt år, säger flygexperten Bo Sehlberg.

Varje dag förlorar koncernen 14,4 miljoner. Halva ledningen har hoppat av och panikåtgärderna avlöser varandra. Senast i går slutade Karin Strömberg, chef för den operativa trafikplaneringen. Avhoppet var en direkt följd av Marie Ehrlings beslut att lämna bolaget efter tjugo år.

Därmed försvann också den sista personen med gedigen flygkompetens från den högsta ledningen.

”Bara Ehrling kan entusiasmera”

– Den enda lösning som jag ser är att Jørgen Lindegaard avgår och Marie Ehrling kommer tillbaka. Det är bara hon som kan entusiasmera de anställda att ställa upp på alla de förändringar som situationen kräver, säger Bo Sehlberg.

Enligt bedömare såväl inom som utom koncernen är tisdagens omorganisering i fyra separata affärsområden bara ytterligare ett exempel på att ledningen inte vet vart den är på väg.

Det är dessutom den fjärde större förändringen på mindre än ett år.

– Tyvärr betyder den nya strukturen ingenting. Bolaget har fortfarande för höga kostnader och för lite inkomster, säger Bo Sehlberg.

”Resultatansvar på lägre nivå”

De fackliga företrädarna är också kritiska.

– Det är som kejsarens nya kläder, vi har svårt att se vart förändringarna skulle leda till. Den enda anledning vi kan se är att ledningen vill göra om delarna till aktiebolag och sälja ut dem, säger Nicolas Fischer, ordförande i Luftfartsfunktionärerna i Danmark.

SAS ordförande, norrmannen Egil Myklebust, försäkrar att så inte är fallet.

– Syftet med att dela upp SAS är att kunna genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att komma ur krisen. För att det ska lyckas måste det finnas ett resultatansvar på lägre nivå än hittills, säger han.

Vägen ut ur krisen handlar istället om att ta upp kampen mot lågprisbolagen.

– Vi vill bli mer av ett folkflyg. Lågprisbolagen har visat att det går att göra saker mer effektivt, säger vd Jørgen Lindegaard.

Genom att bryta upp nuvarande kollektivavtal hoppas han att bolaget kan återupprätta de flyglinjer man tidigare tvingats lägga ner, bland annat till Sydeuropa.

Kusinen hetaste namnet

Elisasbeth Lindham, Jessica Ritzén