Börsras gör dina försäkringar dyrare

Varning utfärdas för höjda premier

MIN EKONOMI

Försäkringsbolagen tvingas nu höja premierna.

Det är börsraset som slår mot plånboken på ännu ett sätt.

Finansinspektionen varnar för att skadebolagen måste höja premierna och livbolagen tvingas så gott som dra in återbäringsräntorna.

Skadebolagen har tidigare hjälpts av en stark börskurva, men nu märker Finansinspektionen att försäkringsbolagens tillgångar minskat dramatiskt det senaste kvartalet.

- Och då är inte juli månad med som har varit ännu mer dramatisk, säger Per-Arne Ström, avdelningschef för strategi och analys på Finansinspektionen, till Dagens Nyheter.

Sparande i livförsäkring sämre

Kostnadstäckningen för skadebolagen är dålig och de har tidigare klarat sig på stigande börskurser. För livbolagen berörs till en början inte lika tydligt, men Per-Arne Ström menar att de kan komma att ta ned återbäringsräntan mot noll procent.

Det betyder att sparande i livförsäkringar tappar i konkurrenskraft mot det traditionella banksparandet. Och statistiken visar att båda bolagstyperna tydligt tappar den totala avkastningen.

Mattias Lundell