Svenska ny toppchef för SAS

Gunilla Berg blir finansdirektör för koncernen

MIN EKONOMI

AS styrelse har utsett Gunilla Berg och John Dueholm till nya medlemmar i koncernledningen.

Gunilla Berg blir finansdirektör för koncernen. John Dueholm får ansvar för området Airline Support och Airline Related Business.

SAS koncernledning är därmed fulltalig, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Gunilla Berg kommer närmast från posten som finanschef och vice vd på KF.

John Dueholm kommer från posten som koncerndirektör för danska säkerhetsbolaget Group 4 Falck.

SAS fortsatte att tappa passagerare under juli. Men raset håller på att bromsas upp och bolagets lönsamhet är på väg att förbättras, visar passagerarstatistiken för juli.

SAS-koncernens totala passagerartrafik minskade med 8,9 procent i juli jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt bolagets månadsstatistik. Jämförelsen grundas på att både Braathens och Spanair finns med i statistiken för motsvarande period förra året.

Fler sålda stolar

Den så kallade kabinfaktorn, som visar andelen sålda flygstolar i förhållande till det totala antalet stolar, ökade dock med 2,5 procentenheter till 71,7 procent. Och den så kallade yielden, som är ett mått på hur intäkterna utvecklas, förbättrades med 3-5 procent i juli. För andra kvartalet blev förbättringen 0,7 procent.

- Det är en signal om att vi är på väg att ta oss ut ur den traditionella exponeringen mot businessklassen, säger Sture Stölen , ansvarig för Investor Relations på SAS.

- Tack vare den allt högre kabinfaktorn har vi också lyckats hålla yielden på en hygglig nivå.

Det betyder att SAS dragit ner på sin flygkapacitet och lyckats fylla planen.

Det har flera konkurrenter till SAS också lyckats med, vilket pekar mot att det stålbad som hela flygbranschen nu genomgår håller på att betala sig för flygbolagen.

Införde flera rabatter

SAS tog i våras bort skynket mellan affärsklassresenärerna och ekonomiklassresenärerna på linjerna inom Skandinavien och införde en låg rad rabatter.

- Vi märker nu att kunderna faktiskt börjar bli allt mer villiga att betala lite mer för biljetterna, säger Sture Stölen.

Enligt honom är det för närvarande en relativt bra balans mellan tillgång och efterfrågan på flygmarknaden.

För enbart SAS Airlines minskade passagerartrafiken med 5,8 procent i juli. Kabinfaktorn för SAS Airlines ökade med 1,8 procentenheter till 74,0 procent.

CG Ström/TT