Fusion mellan Telia och Sonera kan bli rysare

Nya namnet blir Telia Sonera

MIN EKONOMI

STOCKHOLM.Den planerade fusionen mellan Telia och Sonera kan komma att utvecklas till en rysare. Iskalla Soneraägare kan tjäna på att chansa på att få sina aktier inlösta i stället för inbytta.

  För Telia innebär sammanslagningen en ny omorganisation.

Med minuter tillgodo klarade telekomjätten Telia av att vid midnatt mot den 1 oktober lägga fram prospektet om samgående med finländska konkurrenten Sonera.

  Det nya nordiska teleföretaget ska heta Telia Sonera. Det kommer att ha huvudkontoret i Stockholm och efter diverse turer med konkurrensmyndigheterna inom EU och USA kan det nya bolaget bli största teleoperatör i både Finland och Sverige. Norden är det nya bolagets hemmaplan med expansionsplaner österut.

  - Vi är redan störst i Baltikum och har goda förutsättningar att bli stora också i Ryssland, säger Telia Soneras tilltänkte vd Anders Igel.

  - Vi vill vara med när telekombranschen i Europa konsolideras. Andra samarbeten och sammanslagningar kan bli aktuella i framtiden, men nu koncentrerar vi oss på att lyckas med den här fusionen. Vi tar ett steg i taget, säger Anders Igel.

Tre förutsättningar

  Telias bud till Soneras aktieägare innebär i korthet att de erbjuds drygt 1,5 Telia-aktier per Sonera-aktie, att minst 90 procent av Soneras aktieägare accepterar budet före anmälningstidens utgång 8 november och att Telias extra bolagsstämma godkänner affären den 4 november.

  Soneraägare med sinne för chansningar kan välja att säga nej och hoppas att i slutändan få sina aktier tvångsinlösta och därmed tjäna en hacka.

  - Att spela på det sättet är ingen bra idé. Vårt bud förutsätter att 90 procent av aktierna anmäls, annars riskerar hela affären att gå om intet, säger Anders Igel.

  Det nya Telia Sonera innebär att dagens Teliaorganisation med självständiga affärsområden rivs upp. I stället skapas geografiska resultatenheter. Totalt fyra stycken: Finland, Sverige, Norge/Danmark/Baltikum och internationella operationer.

Personalminskningar

  Det kommer att bli personalminskningar i den sammanslagna koncernen. De båda bolagen har i dag tillsammans 34 000 anställda.

  - Det är självklart att dubbelorganisationer kommer att försvinna och att vi ser över alla möjligheter att minska personalen. I dag vet vi inte var, när eller hur det kommer att ske, säger Igel.

  De årliga kostnadsbesparingarna beräknas till 2,3 miljarder kronor vid utgången av 2005, enligt Telia. Redan vid slutet av 2003 väntar man sig att ha uppnått stora besparingar.

  Dessutom räknar Telia med investeringsbesparingar på cirka till 640 miljoner kronor per år vid slutet av 2005.

Anders Lignell/TT